Tema: Vaksine

Les om reisevaksine, influensavaksine og mye mer!

 • Kikhoste hos spedbarn
  Kikhoste er en luftveisinfeksjon som kan gi kraftig og langvarig hoste, spesielt ikke-vaksinerte eller de som ikke har gjennomgått infeksjon. Små barn er mest utsatt.

 • RS-virus hos spedbarn
  RS-virus er et alminnelig forkjølesesvirus som forekommer hvert år i alle aldersgrupper, men for små barn kan viruset gi alvorlig luftveisinfeksjon med behov for sykehusinnleggelse. Dersom mor vaksineres i svangerskapet, kan barnet ha beskyttende effekt av dette.

 • Hvor raskt gir vaksinen effekt?
  Vaksiner har som formål at kroppen skal danne et immunforsvar mot det man vaksineres mot, slik at sykdomsbyrden ved smitte blir så liten som mulig. Men, hvor fort inntrèr effekten?

 • Stivkrampe
  Stivkrampe (på fagspråket: Tetanus) er en sykdom forårsaket av giftstoffer fra bakterien Clostridium tetani. Bakterien finnes i jordsmonn i hele landet og tidvis i avføring hos dyr og mennesker.

 • Poliomyelitt
  Poliomyelitt er en virusinfeksjon som kun rammer mennesker. De fleste får lite eller ingen symptomer, men et fåtall kan få varige lammelser som følge av sykdommen. Vaksine finnes og gir beskyttelse i 10 år.

 • Difteri
  Difteri er en sykdom fra bakterien Corynebacterium diphtheriae, og presenteres oftest som en luftveisinfeksjon eller sårinfeksjon.

 • Vaksiner og kronisk sykdom
  Mennesker med kronisk sykdom kan være utsatt for et mer komplisert sykdomsforløp ved ulike infeksjonssykdommer. Vaksiner kan bidra til et mildere sykdomsforløp.

 • Vaksine mot RS-virus
  Vaksine mot RS-virus kom først på markedet i Norge i 2023, og er således en helt ny vaksine.

 • Vaksine for voksne
  Det finnes ikke et formelt vaksinasjonsprogram for voksne per dags dato, men allikevel er det flere vaksiner som er aktuelle. Som Bli Frisk-bruker får du 10% rabatt på behandlinger fra Nettlegevakt.

 • Vaksine for voksne
  Det finnes ikke et formelt vaksinasjonsprogram for voksne per dags dato, men allikevel er det flere vaksiner som er aktuelle.

 • Finnes det vaksine mot borreliose?
  Borreliose er en smittsom sykdom fra flått, forårsaket av bakterien Borrelia burgdorferi.

 • Hjernehinnebetennelse
  Hjernehinnebetennelse er en infeksjon i hinnen som omfavner hjernen. Tilstanden er alvorlig og krever umiddelbar behandling.

 • Hva er forskjellen på TBE og Borrelia?
  TBE (Tick-Borne Enchepahlitis, norsk: skogflåttencefalitt) og Borrelia er to ulike flåttbårne infeksjonssykdommer. Sykdommene er helt forskjellige, men kan forhindres.

 • Lungebetennelse
  Lungebetennelse oppstår ved infeksjon i lungene, oftest av bakterier eller virus. Tilstanden kan være av både mild og alvorlig karakter, og de vanligste symptomene er feber og hoste. Behandlingen er ofte med medisiner, men kan forebygges med vaksine.

 • Influensa - årsak, symptomer, utredning og behandling
  Influensa er en luftveisinfeksjon foråraket av influensavirus som stort sett opptrèr i sesonger - oftest vinterhalvåret.

 • Registrering av koronavaksine
  Har du blitt vaksinert i utlandet? Nå kan du enkelt få registrert vaksinen i SYSVAK og få koronapass på Helsenorge.

 • Flåttbitt - Råd og veiledning
  Flåttbitt er vanlig om sommeren, og i de aller fleste tilfellene er det helt ufarlig. En sjelden gang kan det imidlertid føre til sykdom.

 • Vaksine mot lungebetennelse
  Når lungene er infisert av mikroorganismer som for eksempel bakterier eller virus, kaller vi dette for lungebetennelse. Ubehandlet kan tilstanden føre til komplikasjoner som for eksempel blodforgiftning. Det finnes både vaksine og behandling mot tilstanden.

 • Yrkesvaksine
  I mange yrker er det anbefalt med vaksiner for å beskytte arbeidstakerne.

 • Stivkrampevaksine
  Stivkrampevaksinen Boostrix Polio beskytter mot flere tilstander som difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Boosterdose er anbefalt hvert 10. år.

 • Reisevaksine
  Når en skal ut og reise til eksotiske og tropiske steder er det veldig viktig at en har sjekket behovet for vaksiner. For å få best mulig virkning bør en starte vaksinasjonen i god tid før avreise.

 • Influensavaksine
  Her finner du informasjon om influensavaksine, og hvorfor vaksine er spesielt viktig for enkelte.

 • HPV-vaksine
  Gardasil 9 er en effektiv vaksine mot HPV-virus. Viruset kan føre til både kreft og vorter hos kvinner og menn, og vaksinen kan forebygge disse tilstandene.

 • Smittsom hjernehinnebetennelse
  En av bakteriene som forårsaker hjernehinnebetennelse er smittsom mellom mennesker. Bakteriene heter meningokokker og gir opphav til det vi på folkemunne kaller smittsom hjernehinnebetennelse.

 • Informasjon om skogflåttencefalitt
  Skogflåttencefalitt (TBE) er en potensielt alvorlig sykdom.

 • Vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE)
  Flåttvaksinen TicoVac beskytter mot skogflåttencefalitt (TBE) som er en potensielt alvorlig sykdom.