hjerte Nettlegevakt Åpent 07-22

Om Nettlegevakt

Rask, enkel og sikker behandling for vanlige tilstander der behandling over nett er trygt.

Historie

Nettlegevakt ble etablert i 2014 og drives av allmennlegene Thomas Bergqvist og Magnus Andersen. Vi er fastleger og jobber i Arendal.

I jobb på vanlig legevakt så vi stadig hvordan ventetidene økte og pasienttilstrømningen tiltok. Pasienter med "ikke-akutte" tilstander kunne vente i timevis før det ble deres tur. Dette gjorde at vi fikk ideen om Nettlegevakt og behandling utifra algoritmer med spørsmål for å stille diagnoser. Den første diagnosen vi startet med var urinveisinfeksjon og siden har flere kommet til.

Tjenesten baseres på offentlige retninglinjer for behandling. Vi diagnostiserer visse spesifikke tilstander som kan håndteres over nett uten vanlig legebesøk. Dette gjelder kun enkelte diagnoser hvor pasientinformasjon er tilstrekkelig for diagnostisering. For de diagnosene vi behandler er det gjort et omfattende arbeid med forskningsbaserte algoritmer, konferering med spesialister, foreninger og offentlige myndigheter for at sikkerheten er ivaretatt best mulig. Les mer om dette på vår side om sikkerhet.

Hos oss får du

  • Norske leger som har lang erfaring med legevaktsarbeid.
  • Kort ventetid, ingen kø.
  • Akkurat den samme behandlingen som du ville fått på vanlig legevakt.
  • Ingen behandling, ingen betaling.

Vi håper du liker tjenesten vår og vil gjerne høre tilbakemeldinger på ting som kan forbedres o.l. Ved spørsmål ta også kontakt eller les siden med svar på vanlige spørsmål eller se Nettlegevakt Blogg.

Kontaktinformasjon

Support: support@nettlegevakt.no
(Obs: Ved problemer med tjenesten, kontakt vakttelefonen. E-post har lenger svartid.)

Du kan også kontakte oss på Facebook og chat.

Andre henvendelser: post@nettlegevakt.no

Postadresse / Besøksadresse:
Medinovo AS
Terneholmen 4
4839 Arendal