hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Om Nettlegevakt

Rask, enkel og sikker behandling for vanlige tilstander der behandling over nett er trygt.

Historie

Nettlegevakt ble etablert i 2014.

"I jobb på vanlig legevakt så vi stadig hvordan ventetidene økte og pasienttilstrømningen tiltok. Pasienter med "ikke-akutte" tilstander kunne vente i timevis før det ble deres tur. Dette gjorde at vi fikk ideen om Nettlegevakt og behandling utifra algoritmer med spørsmål for å stille diagnoser. Den første diagnosen vi startet med var urinveisinfeksjon og siden har flere kommet til." - Thomas Bergqvist, gründer Nettlegevakt.

Nettlegevakt diagnostiserer visse spesifikke tilstander som kan håndteres over nett uten vanlig legebesøk. Dette gjelder kun enkelte diagnoser hvor pasientinformasjon er tilstrekkelig for diagnostisering.

For de diagnosene Nettlegevakt behandler er det gjort et omfattende arbeid med forskningsbaserte algoritmer og konferering med foreninger og offentlige myndigheter for best mulig sikkerhet. Her kan du lese mer om Nettlegevakts sikkerhetsarbeid.

Nettlegevakt driftes og eies av Medinovo AS (org nr 914456835).

Hvem vi er

Magnus K S Andersen

Magnus K S Andersen

Magnus er lege og grunder av Nettlegevakt. Han har jobbet som lege siden 2011, og har en sterk interesse for teknologi og helse. Magnus jobber til daglig med pasienthåndtering, utvikling, programmering og strategi for utvikling av Nettlegevakt.

Thomas Bergqvist

Thomas Bergqvist

Thomas er lege og grunder av Nettlegevakt. Han har en bred bakgrunn innenfor helse med arbeid innnefor alt fra medic-team på festivaler til legevaktsmedisin, psykiatri og allmennpraksis. I Nettlegevakt jobber Thomas med pasienthåndtering, support og strategisk utvikling.

Irene Johannsson

Irene Johannsson

Irene er helsesekretær hos Nettlegevakt og styrer dag-til-dag-aktiviteten på kontoret. Hun jobber med support, posthåndtering, kontorledelse og pasientoppfølging.

Julia Trontveit Vik

Julia Trontveit Vik

Julia er helsesekretær hos Nettlegevakt og jobber med support, posthåndtering og pasientoppfølging.

Martin Grandalen

Martin Grandalen

Martin er lege. I Nettlegevakt jobber han blant annet med pasientrettet informasjonsmateriell, interne retningslinjer for behandling og utvikling.

Solveig Skjeggedal Bjornes

Solveig Skjeggedal Bjornes

Solveig er lege. Hun arbeider med innhold og artikler. Hun holder også tak i sosiale medier og sørger for regelmessige oppdateringer og kommunikasjon med følgere.

Birgitte & Simen

Birgitte og Simen er studenter i Bergen og jobber med support for Nettlegevakt.

Nettlegevakt betyr

  • Norske leger som har lang erfaring med legevaktsarbeid.
  • Kort ventetid, ingen kø.
  • Akkurat den samme behandlingen som du ville fått på vanlig legevakt.
  • Ingen behandling, ingen betaling.

Kontakt oss

Har du andre spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Her finner du vår kontaktinformasjon.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!