hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Om Nettlegevakt

Rask, enkel og sikker behandling for vanlige tilstander der behandling over nett er trygt.

Om Nettlegevakt

Historie

Nettlegevakt ble etablert i 2014 og drives av allmennlegene Thomas Bergqvist og Magnus Andersen som er fastleger og jobber i Arendal.

"I jobb på vanlig legevakt så vi stadig hvordan ventetidene økte og pasienttilstrømningen tiltok. Pasienter med "ikke-akutte" tilstander kunne vente i timevis før det ble deres tur. Dette gjorde at vi fikk ideen om Nettlegevakt og behandling utifra algoritmer med spørsmål for å stille diagnoser. Den første diagnosen vi startet med var urinveisinfeksjon og siden har flere kommet til." - Thomas Bergqvist, gründer Nettlegevakt.

Nettlegevakt baserer behandling på nasjonale retninglinjer. Nettlegevakt diagnostiserer visse spesifikke tilstander som kan håndteres over nett uten vanlig legebesøk. Dette gjelder kun enkelte diagnoser hvor pasientinformasjon er tilstrekkelig for diagnostisering. For de diagnosene Nettlegevakt behandler er det gjort et omfattende arbeid med forskningsbaserte algoritmer og konferering med foreninger og offentlige myndigheter for best mulig sikkerhet. Her kan du lese mer om Nettlegevakts sikkerhetsarbeid.

Nettlegevakt er eid av Medinovo AS (org nr 914456835).

Nettlegevakt betyr

  • Norske leger som har lang erfaring med legevaktsarbeid.
  • Kort ventetid, ingen kø.
  • Akkurat den samme behandlingen som du ville fått på vanlig legevakt.
  • Ingen behandling, ingen betaling.

Kontakt oss

Har du andre spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Her finner du vår kontaktinformasjon.