hjerte Nettlegevakt Åpent 07-22

Brukeravtale

Dette er avtalen mellom deg som bruker og Nettlegevakt.no. Ved å bruke tjenesten godtar du avtalen.

1. GENERELT

Denne avtalen gjelder for tjenesten Nettlegevakt som drives av firmaet Medinovo AS og deg. Nettlegevakt gir pasienter og behandlende lege muligheten til å kommunisere sikkert via internett.

2. BRUK AV DINE OPPLYSNINGER:

 • Ved å ta Nettlegevakt i bruk, samtykker du i elektronisk informasjonsutveksling med tjenesten.
 • Opplysningene du sender fra disse sidene blir kryptert - dvs gjort uleselig for alle andre enn den rette mottakeren.
 • Opplysningene du gir fra deg er bare tilgjengelig for det rette personellet ved Nettlegevakt. Videre brukes opplysningene kun til behandling av forespørselen.
 • Opplysningene lagres i journalsystemet Infodoc, som er et vanlig journalsystem på fastlegekontorer i Norge.

3. BRUK AV INTERNETTJENESTENE

 • For å benytte disse tjenestene må du eller ditt barn være norsk statsborger og ha et norsk personnummer.
 • Du må svare sannferdig og ærlig på alle spørsmål. Nettlegevakt fraskriver seg ansvaret for eventuell feilbehandling som måtte oppstå på grunn av feilaktige opplysninger fra deg som bruker av tjenesten.
 • Henvendelser som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke besvart.
 • Denne tjenesten er et supplement til tradisjonell konsultasjon ved legevakt og er ikke ment som en erstatning for dette. Tjenesten må ikke brukes i akutte tilfeller eller i tilfeller du føler deg usikker på hastegrad eller alvorlighet.
 • Misbruk vil bli straffeforfulgt.
 • Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

4. PRISER OG BETALING MED KREDITTKORT OG VIPPS

 • Hvert element vist inkluderer mva i Norske kroner.
 • Betaling skjer ved den valgte betalingmåten i betalingsløsningen. Betalingsmåten leveres av Bambora sammen med partnere.
 • Korbetaling akseptert av Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte.
 • Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.

5. DATASIKKERHET

Nettlegevakt er bygget på en sikker meldingsplattform. Alle meldinger som sendes mellom behandler og pasient lagres på en sikker meldingstjener før de blir journalført i et ordinært journalsystem (Infodoc). Alle meldinger som sendes blir kryptert (gjort uleselig for uvedkommende). Opplysninger gitt til Nettlegevakt vil aldri bli distribuert til tredjepart.

6. DINE FORPLIKTELSER

Du er ansvarlig for å gi fra deg så korrekte og riktige opplysninger som mulig.

Verken Nettlegevakt eller tilknyttet perosnell kan på noen måte stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av tjenesten. Dersom det skulle oppstå bivirkninger eller andre uvanlige symptomer under behandlingen, må lege kontaktes øyeblikkelig.

7. SIKKERHETSTIPS

 • Avslutt nettleseren etter at du ferdig
 • Virus: Virus og annen programvare som lastes ned fra Internett kan potensielt snappe opp informasjonen du skriver i nettleseren. Bruk antivirus- og antispywareprogramvare for å minimere denne risikoen.
 • Hold operativsystemet ditt oppdatert, for eksempel Windows Update.
 • Key ghosting: Det finnes små enheter som kan kobles til tastaturet for å registrere tastetrykk. På denne måten kan en uvedkommende snappe opp informasjon du skriver. Forviss deg om at du benytter en datamaskin som er sikker.
 • Tegn på sikkerhetsbrudd: Dersom du oppdager sikkerhetsfeil eller har mistanke om sikkerhetsbrudd skal du kontakte Nettlegevakt snarest.

8. FORCE MAJEURE

Force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon eller annen utstrekning partens kontroll og som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser og lindre en fest fra det. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene, bruk av denne bestemmelsen.

9. KLAGER

Har kunden klager, kan disse sendes til Nettlegevakt på post@nettlegevakt.no.

10. TVISTER OG LOVER

Avtalen mellom deg og Nettlegevakt er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og Nettlegevakt skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.