hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Lungebetennelse

Lungebetennelse oppstår ved infeksjon i lungene, oftest av bakterier eller virus. Tilstanden kan være av både mild og alvorlig karakter, og de vanligste symptomene er feber og hoste. Behandlingen er ofte med medisiner, men kan forebygges med vaksine.

Røntgen thorax

Symptomer på lungebetennelse

De vanligste symptomene på lungebetennelse er

 • Feber
 • Slimete hoste
 • Redusert allmenntilstand
 • Tungpust

I noen tilfeller får man kun feber eller tørrhoste, eller kun få symptomer i det hele tatt.

Årsak

Både bakterier, virus og sopp kan gi lungebetennelse. Den vanligste bakterien heter Streptococcus pneumoniae (pneumokokker), som det finnes vaksine for. Sopp ses oftest hos mennesker med redusert imunforsvar, for eksempel ved HIV, kreft og bruk av immundempende medisiner. Noen steder i verden er utvalgte sopptyper en relativt vanlig årsak til infeksjon, men ikke i Norge.

Behandling

Lungebetennelse skal utredes hos en lege, og hvis legen mistenker at bakterier er årsaken til lungebetennelsen, er det vanlig å få antibiotika. I alvorlige tilfeller er innleggelse på sykehus nødvendig.

Kan man vaksinere seg mot lungebetennelse?

Det finnes vaksine mot Streptococcus pneumoniae (pneumokokker), som er den vanligste bakterielle årsaken til lungebetennelse.

Hvorfor bør man vaksinere seg mot lungebetennelse?

Vaksinen vidrar til å redusere alvorligheten av en lungebetennelse, og noen grupper er særlig utsatt - se under.

Hvem kan ta vaksinen?

Alle over 2 år kan ta vaksinen, og spesielt anbefalt er den til:

 • Personer over 65 år
 • Tidligere alvorlig lungebetennelse
 • Kroniske sykdommer som reduserer motstandkraft mot infeksjoner, f.eks.:
  • Diabetes
  • Hjerte/kar-sykdommer
  • Nyresvikt
  • Leversykdom
  • Kroniske lungesykdommer (astma, KOLS)
  • Nedsatt immunforsvar pga cellegift, kortisonbehandling, leukemi mm.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!