hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Influensavaksine

Her finner du informasjon om influensavaksine, og hvorfor vaksine er spesielt viktig for enkelte.

Årlig opplever vi en influensaepidemi. Den strekker seg oftest fra sen høst til tidlig vår. Viruset gir stort sett luftveissymptomer som tørrhoste, halssmerter og rennende nese, men kan også gi feber, muskelverk og slapphet, samt andre symptomer. Det er varierende hvor alvorlig sykdomsforløpet er fra person til person, men noen mennesker i risikogruppen er ekstra utsatt.

Hvem er i risikogruppen?

Personer i risikogruppen, som utgjør omkring 1,6 millioner nordmenn, er utsatt for et mer alvorlig sykdomsforløp. Disse personene anbefales å ta vaksine:

 • Voksne over 65 år
 • Personer med underliggende kronisk sykdom
 • Redusert immunforsvar på grunn av medisiner eller andre sykdommer
 • Gravide
 • Alvorlig fedme (KMI >40)
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år. Det skal tillegges at Nettlegevakt tilbyr ikke vaksine for barn under 12 år

Les mer om personer med risiko for alvorlig sykdom og andre målgrupper på Folkehelseinstituttets informasjonsside.

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell, pårørende til personer med sterkt nedsatt immunforsvar, svinerøktere og saneringspersonale med høy risiko for eksponering i yrket.

Så lenge varer vaksinen

Influensaviruset endrer seg stadig, og vaksinene er i størst mulig grad forsøkt tilpasset årets influensavirus. Vaksinene gjelder for èn sesong av gangen, hvilket betyr at for å få best beskyttelse må vaksinen tas hvert år.

Hvor lang tid tar det før vaksinen virker?

Det tar 1-2 uker fra en setter vaksinen til den får full virkning. Det er derfor anbefalt å ta vaksinen i godt tid før influensasesongen begynner for å være best mulig beskyttet.

Hvor mange vaksiner trenger man?

For hver sesong er det nok med èn vaksine, den vil holde ut kommende sesong.

Ved disse tilfellene skal du ikke ta vaksinen

 • Tidligere alvorlig rekasjon på samme vaksine
 • Kjent alvorlig straksallergi mot egg
 • Kjent allergi mot innholdsstoffene i vaksinen
 • Barn under 6 måneder
 • Akutt infeksjon med feber over 38 °C

Influensavaksine er viktig

Influensa fører til betydelige belastninger for den enkelte og samfunnet. Hvert år dør i gjennomsnitt nærmere 1000 personer av influensa og tusenvis blir innlagt på sykehus. Personer med kroniske tilstander får varig redusert sin helse på grunn av belastningen et alvorlig tilfelle av influensa kan medføre.

Statistikk og effektivitet

Influensavaksine beskytter godt hos 6 av 10 som tar vaksinen. Hvor godt den beskytter er avhengig av flere faktorer som alder, immunstatus og hvor godt vaksinen "treffer" mot den influensatypen som blir den dominerende den sesongen. Vanligvis beskytter den godt.

Kan man få influensa etter vaksinering?

Ja, selv om man er vaksinert for influensa, kan man allikevel bli smittet og bli syk. Det ser allikevel ut til at sykdomsforløpet blir av mildrere grad dersom man er vaksinert.

Bivirkninger

Se vanligste bivirkninger oppstår som regel kort tid etter vaksinasjon, og sjelden senere enn etter 2 døgn:

 • Rødme, ømhet og/eller hevelse på stikkstedet
 • Allmennsymptomer med hodepine, feber, muskelsmerter og generell uvelhet

Alvorlige allergiske reaksjoner er svært sjelden.

Hvordan få influensavaksine

Nettlegevakt kan hjelpe deg med e-resept på influensavaksine og vaksinasjon hos våre samarbeidspartnere Apotek 1, Vitusapotek, Boots eller Ditt Apotek. Hos oss har du vanligvis e-resept klar i løpet av få minutter, senest innen en time.

Vaksinen vi skriver ut er Vaxigriptetra, den bredest dekkende influensavaksinen som beskytter mot 4 influensatyper.

Kilder:

 1. FHI.no. Vaksineanbefalinger influensasesongen 2022-2023. Oppdatert 27.06.2022. Uthentet: 29.09.23. Link
 2. FHI.no. Influensavaksine til risikogrupper. Oppdatert 28.08.2023. Uthentet: 29.09.23. Link
 3. FHI.no. Influensavaksine - veileder for helsepersonell. Oppdatert 01.08.2023. Uthentet: 29.09.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!