hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Influensavaksine

Her finner du informasjon om influensa og influensavaksine, og hvorfor vaksine er spesielt viktig for enkelte.

Influensavaksine beskytter kun mot årets influensa og må derfor gjentas årlig.

Det tar 1-2 uker fra en setter vaksinen til den får full virkning. Det er derfor anbefalt å ta vaksinen i godt tid før influensasesongen begynner for å være best mulig beskyttet.

Influensa kan være som en ekstra hard forkjølelse med feber og muskelverk, men for enkelte kan det være farlig. Det gjelder spesielt personer med kronisk sykdom, høy alder og redusert motstandskraft mot infeksjoner.

De som spesielt anbefales å ta influensavaksine er følgende:

  • Alder over 65
  • Gravid etter uke 12
  • Diabetikere
  • Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Beboere på sykehjem eller omsorgsbolig

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell og pårørende til personer med sterkt nedsatt immunforsvar.

Influensavaksine er viktig

Influensa fører til betydelige belastninger for den enkelte og samfunnet. Hvert år dør i gjennomsnitt nærmere 1000 personer av influensa og tusenvis blir innlagt på sykehus. Personer med kroniske tilstander får varig redusert sin helse på grunn av belastningen et alvorlig tilfelle av influensa kan medføre.

Statistikk

Influensavaksine beskytter godt hos 6 av 10 som tar vaksinen. Hvor godt den beskytter er avhengig av flere faktorer som alder, immunstatus og hvor godt vaksinen "treffer" mot den influensatypen som blir den dominerende den sesongen. Vanligvis beskytter den godt.

Bivirkninger

Influensavaksine er regnet som veldig trygt. Vaksinen er brukt i årevis og tas av millioner av mennesker hvert år. Vanligste bivirkning er sårhet på innstikksstedet. Enkelte kan også få litt feberfølelse og muskelverk i 1-2 dager etter vaksinen. Allergiske reaksjoner er svært sjelden. Generelt blir vaksinen veldig godt tolerert.

Hvordan få influensavaksine

Nettlegevakt kan hjelpe deg med e-resept på influensavaksine og vaksinasjon hos våre samarbeidspartnere Apotek 1, Vitusapotek, Boots eller Ditt Apotek. Hos oss har du vanligvis e-resept klar i løpet av få minutter, senest innen en time.

Vaksinen vi skriver ut er Vaxigriptetra, den bredest dekkende influensavaksinen som beskytter mot 4 influensatyper.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!