hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

RS-virus hos spedbarn

RS-virus er et alminnelig forkjølesesvirus som forekommer hvert år i alle aldersgrupper, men for små barn kan viruset gi alvorlig luftveisinfeksjon med behov for sykehusinnleggelse. Dersom mor vaksineres i svangerskapet, kan barnet ha beskyttende effekt av dette.

RS-virus hos spedbarn

RS-virus er et vanlig forkjølelsesvirus som forekommer hvert år, ofte i vinterhalvåret. Viruset smitter mennesker i alle aldre, og store barn eller voksne får stort sett luftveissymptomer som sår hals, tett nese og hoste.

Hos små barn under ett år, spesielt under 3 måneder, kan RS-virus føre til lungebetennelse og pustevansker. Noen barn trenger derfor sykehusinnleggelse for å få behandling med blant annet oksygen dersom de er påvirket i den grad pusten er blitt problematisk.

Immunforsvar hos små barn

Immunforsvaret til barn starter med "blanke ark" ved fødsel, og barnet har nærmest ingen egenproduserte antistoffer i blodet. Heldigvis vil barnet innenfor 3-6 måneders alder ha flere av mors antistoffer i blodet som gir beskyttelse i denne perioden, men mengden av disse avtar gradvis, hvor barnet underveis må produsere egne antistoffer.

Antistoffer er enkelt forklart merkelapper i blodet som klistres på virus og bakterier for å få resten av immunsystemet til raskt identifisere og beskjempe disse.

Vaksinasjon av gravide

Gravide kan vaksineres mor RS-virus under graviditet og danne antistoffer som passiv passerer over til fosterets kretsløp. Når barnet blir født, vil man i noen måender etter fødsel ha antistoffer mot RS-virus i blodet sitt som kan gi beskyttelse mot RS-virus. På denne måten kan barnet bli beskyttet når mor vaksineres i svangerskapet.

Hvor stor effekt har barnet når mor vaksineres under svangerskap?

Vaksineeffekt for å forebygge luftveisinfeksjon med påvist RSV hos spedbarn født av personer vaksinert med Abrysvo i svangerskapet er estimert til 51,3 % de første 6 levemånedene[3].

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Hod Nettlegevakt kan du bestille vaksine mot RS-virus. Klikk på lenken under for å komme videre.

Kilder:

  1. National Library of Medicine. Immune system: development and acquisition of immunological competence. J Pediatr (Rio J). 2021 Mar-Apr; 97(Suppl 1): S59–S66. Published online 2020 Nov 9. doi: 10.1016/j.jped.2020.10.006. Link
  2. Folkehelseinstituttet. RS-virusinfeksjon - veileder for helsepersonell. Oppdatert 13.12.2023. Uthentet: 29.03.24. Link
  3. Folkehelseinstituttet. RSV-vaksine - veileder for helsepersonell. Oppdatert 04.01.2024. Uthentet: 29.03.24. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!