hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hjernehinnebetennelse - vaksine, resept, mm.

Vaksine anbefales til ungdom som skal delta aktivt i russefeiring, men er også aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. Dette gjelder for alle aldersgrupper.

På det norske markedet er det to typer vaksiner mot meningokokker, bakterien som forårsaker de fleste hjernehinnebetennelser. En beskytter mot meningokokktypene A, C, W og Y, den andre beskytter mot type B.

Ungdom i alder 16-19

Ungdom i aldersgruppen 16-19 år er en av aldersgruppene som har høyest forekomst av hjernehinnebetennelse. Dette kan henge sammen med tett samvær med andre ungdommer, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker, lite søvn og andre ting som kan bidra til smitte og alvorlig sykdomsforløp. I den sammenheng er russ spesielt utsatt og for denne gruppen anbefales vaksine mot hjernehinnebetennelse sterkt.

For denne gruppen anbefaler Folkehelsesinsituttet vaksinen som beskytter mot meningokokker av typen A, C, W og Y, da det er disse meningokokktypene som har forårsaket de fleste sykdomstilfellene.

Russ er utsatt for hjernehinnebetennelse

Andre risikogrupper

Vaksine mot hjernehinnebetennelse (både ACWY og B-vaksine) anbefales også for følgende grupper:

  • Personer med manglende miltfunksjon
  • Medfødt eller ervervet immunsvikt
  • Personer som har nærkontakt med pasienter med hjernehinnebetennelse
  • Yrke som medfører risiko (lab-personale)
  • Menn som har sex med menn

Varighet av vaksine

Effekten av vaksinen varer i 5 år. Det tar omtrent to uker fra vaksinasjon til beskyttelsen inntrer. Det er derfor anbefalt å vaksinere seg i god tid før russetiden.

Hvordan få vaksine

Nettlegevakt kan hjelpe deg med e-resept på vaksine mot hjernehinnebetennelse (type ACWY) og vaksinasjon hos vår samarbeidspartnere Apotek 1, Vitusapotek, Boots eller Ditt Apotek. Hos oss har du vanligvis e-resept klar i løpet av få minutter, senest innen en time.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!