hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Vaksiner og kronisk sykdom

Mennesker med kronisk sykdom kan være utsatt for et mer komplisert sykdomsforløp ved ulike infeksjonssykdommer. Vaksiner kan bidra til et mildere sykdomsforløp.

Hos mennesker med kronisk sykdom, kan vaksine mot ulike infeksjonssykdommer bidra til at sykdomsforløpet blir mildere. Spesielt mennesker med hjertesykdom, nyresykdom, lungesykdom eller nedsatt immunforsvar bør holde seg oppdatert på anbefalinger hvert år. Det kan variere fra år til år hvordan anbefalingene ser ut, for eksempel ser man dette ved covid-vaksinasjon.

Hvilke vaksiner er relevante?

Influensavaksine

Anbefales årlig til personer med

 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk nyresykdom
 • Nedsatt immunforsvar
 • Diabetes type 1 og 2
 • Nedsatt lungefunksjon som følge av nevrologisk sykdom
 • Alder over 65 år
 • Personell i helsetjenesten

Les mer om influensa

Pneumokokkvaksine

Anbefales til personer med

 • Manglende milt eller miltfunksjon
 • Lekkasje av cerebrospinalvæske
 • HIV-smittet
 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi 
 • Stamcelletransplanterte
 • Blodsykdommer
 • Organtransplanterte
 • I forbindelse med cochleaimplantasjon
 • Alder fra 65 år og opp

Videre vil man gjøre individuelle vurderinger for hvem man skal anbefale vaksinen, dette gjelder spesielt mennesker med kronisk sykdom. Les mer om hvilke dette gjelder her.

Dersom man ønsker vaksinen, med vedvarende effekt, er det anbefalt at man vaksineres på ny hvert 5. år. Tidligere var det anbefalt hvert 10. år, men nye retningslinjer har endret på dette.

Les mer om lungebetennelse

Koronavaksine

Vaksinasjon mot korona gjøre ut fra gjeldende retningslinjer. Per i dag er det offentlige organer som vaksinestasjoner, og til dels fastleger, som tilbyr denne vaksinen. Den kan ikke bestilles hos Nettlegevakt. Følg med på nettsider fra offentlige instanser, for eksmpel Folkehelseinstituttet for siste oppdaterte anbefaling.

Les mer om Infeksjon med korona

RS-virusvaksine

Denne vaksinen er helt ny på markedet, og ble i Norge markedsført fra august 2023. Foreløpig er denne anbefalt til personer fra 60 år alder. Mennesker med kroniske sykdommer, spesielt lungesykdom, vil kunne ha nytte av denne. Effekt er foreløpig estimert til 2 år.

Les mer om Infeksjon med RS-virus

Voksenvaksinasjon

Enten man har kroniske sykdommer eller ikke, er det anbefalt flere vaksiner til voksne personer. Les mer om voksenvaksinasjon her, og hvilke vaksiner Nettlegevakt kan tilby.

Kilder:

 1. Folkehelseinstituttet. FHI.no. Hvilke vaksiner trenger voksne? Oppdatert 01.09.2023. Uthentet: 22.10.23. Link
 2. Folkehelseinstituttet. FHI.no. Pneumokokkvaksine - veileder for helsepersonell Oppdatert 30.05.2023. Uthentet: 22.10.23. Link
 3. Felleskatalogen. Pneumovax. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 06.12.2022. Uthentet: 22.10.23. Link
 4. Felleskatalogen.no. Arexvy. Uthentet: 05.10.23. Link
 5. Legemiddelverket.no. Arexvy. Uthentet: 05.10.23. Link
 6. FHI.no. RS-virusvaksine - veileder for helsepersonell. Oppdatert 12.09.2023. Uthentet: 05.10.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!