hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Poliomyelitt

Poliomyelitt er en virusinfeksjon som kun rammer mennesker. De fleste får lite eller ingen symptomer, men et fåtall kan få varige lammelser som følge av sykdommen. Vaksine finnes og gir beskyttelse i 10 år.

Utbredelse

Poliomyelitt er en smittsom virusinfeksjon, som har eksistert i flere tusen år, men det var først ved forrige århundre at sykdommen utbredte seg i epidemier i Europa, og forårsaket både død og sykelighet.

I 1952 var poliomyelitt den infeksjonen som var årsak til flest dødsfall hos barn på verdensbasis.

Siste innenlandssmitte i Norge var i 1969. Tilfeller av poliomyelitt i Norge siden den gang har vært smitte utenfor Norges grenser, og har ikke ført til videre smitte i Norge.

Tilfeller av poliomyelitt de senere årene i Norge har stammer fra smitte utenfor Norges grenser, og har ikke forårsaket ytterligere sitte i Norge. I peiroden 1975 til 2017 er det kun rapportert om 5 tilfeller totalt.

Sykdom og symptomer

Av de som blir smittet, vil flesteparten kun ha milde symptomer som feber, muskelverk, kvalme og oppkast, eventuelt ingen symptomer.

Et fåtall utvikler infeksjon i sentralnervesystemet, som fører til lammelser. I de mest alvorligste tilfeller blir både armer- og bein lammet, samt ansikts-, svelg- og pustemuskulatur. Etter det akutte forløpet er overstått, vil en del av de som alvorlig sykdom ikke bli helt friske igjen.

Behandling

Det finnes ingen kurativ behandling mot poliomyelitt, og sykdommen må derfor gå sin gang. Behandlingen vil derfor være av symptomatisk karakter - det betyr at feber, smerter, pustevansker og andre symptomer må behandles.

Vaksinasjon

Vaksine mot poliomyelitt er en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Når man er voksen, kan man vaksinere seg hvert 10. år for å opprettholde beskyttelsen - både mot poliomyelitt, men også kikhoste, difteri og stivkrampe som kommer i samme vaksine.

Utenlandsreise

Det er flere området i verden hvor norske helsemyndigheter anbefaler vaksinasjon. Les mer på Folkehelseinstituttets informasjonsside for å se om det er anbefalt vaksinasjon for din destinasjon.

Nettlegevakt

Hos Nettlegevakt kan du bestille vaksinen som dekker for difteri, kikhoste, poliomyelitt og stivkrampe. Vaksinen gir beskyttelse i 10 år, hvor man da kan gjenta vaksinen ved utløp. Klikk på linken under for å bestille vaksinen. Den kan settes hos ett av våres samarbeidsapotek.

Kilder:

  1. Folkehelseinstituttet. Poliomyelitt (polio) - veileder for helsepersonell. Oppdatert 08.04.2022. Uthentet: 24.02.24 Link
  2. Folkehelseinstituttet. Poliovaksine (poliomyelitt) - veileder for helsepersonell. Oppdatert 18.05.2022. Uthentet: 24.02.24 Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!