Difteri

Difteri er en sykdom fra bakterien Corynebacterium diphtheriae, og presenteres oftest som en luftveisinfeksjon eller sårinfeksjon.

Difteri er oftest en sår- eller luftveisinfeksjon av bakterien Corynebacterium diphtheriae.

Utbredelse

på 1800 og 1900-tallet spredte denne infeksjonen seg over Europa og skapte flere epidemier. Den forårsaket flere dødsfall, spesielt hos barn. På 1920-tallet ble vaksine tilgjengelig, og fra 1950-tallet har sykdommen knapt fantes i Norge. De siste 10 årene har det vært 1-5 tilfeller per år.

Vaksine mot Difteri er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, men når man er voksen må man selv sørge for å gjenta vaksineringen hvert 10. år for å opprettholde beskyttelsen.

På verdensbasis skaper Difteri fortsatt en stor sykdomsbyrde i mange kontinenter. Flere områder i Asia, Afrika, Sør-Amerika land fra gamle Sovjetunionen er fortsatt rammet. Det er derfor anbefalt for reisende til flere av disse områdene å vaksinere seg for å unngå sykdom eller alvorlig sykdomsforløp om man blir smittet.

Symptomer

Luftveisdifteri: Hoste, sår hals, tett nese og feber er vanlige symptomer - veldig likt luftveisinfeksjoner av andre bakterier og virus. Bakterien kan også ramme strupehodet som kan fører til at luftrøret blir innsnevret, og gir da tung pust, hvesende pusting, surstoffmangel og kvelningsfornemmelse.

Huddifteri: hudutslett med varme, rødme, hevelse og smerte. I noen tilfeller kan disse sårene blir kroniske. Man kan også utvikle luftveisdifteri dersom man har hudinfeksjonen med difteri.

Dødelighet av sykdommen er 5-10%, men varierer fra land til land.

Smitte

Smitte skjer gjerne mellom mennesker. Ved luftveisinfeksjon er det gjerne tett kontakt og smitte via små luftbårne dråper fra en person til en annen. Hvid infeksjonen er i et sår, er det gjerne direkte sårkontakt mellom den syke og den friske.

Det er viktig å nevne at symptomfrie mennesker, og vaksinerte, kan være bærene selv om man er helt frisk uten tegn til sykdommen, og kan smitte andre.

Behandling

Dersom bakterien eller bakteriens giftstoffer blir påvist, behandles denne med antibiotika og eventuelt motgift mot giftstoffet. Dette gjøres gjerne på sykehus.

Reise

Dersom du skal reise utenfor Norges grenser, vil det fra Folkehelseinstituttet være anbefalt å ta Difteri-vaksine i flere områder. Nettlegevakt tilbyr reisevaksinasjon. Les mer på Folkehelseinstituttets sider for om Difteri-vaksine er anbefalt for din destinasjon.

Varighet

Difteri-vaksinen gir beskyttelse i 10 år, og man anbefaler derfor å vaksinere seg hvert 10. år.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe

Hos Nettlegevakt kan du bestille vaksinen, som også beskytter for flere andre sykdommer som Kikhoste, Poliomyelitt og Stivkrampe. Bestill resept, og få satt vaksinen hos et av våres samarbeidsapotek. Klikk på lenken under for å gå videre.

Kilder:

  1. Folkehelseinstituttet. Difteri - veileder for helsepersonell. Oppdatert 19.02.2024. Uthentet: 24.03.24. Link
  2. UpToDate.com. Epidemiology and pathophysiology of diphtheria. Literature review current through: Jan 2024. Last updated: Mar 30, 2023. Link