hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hva er forskjellen på TBE og Borrelia?

TBE (Tick-Borne Enchepahlitis, norsk: skogflåttencefalitt) og Borrelia er to ulike flåttbårne infeksjonssykdommer. Sykdommene er helt forskjellige, men kan forhindres.

TBE

TBE er et virus som sitter i flåttens spytt. Når flåtten biter seg fast i huden, kan viruset innen kort tid overføres til mennesket. Mindre enn 1% av flåtten bærer viruset, og sykdommen er ansett som sjelden. Det er dog økende forekomst hvert år av sykdommen, i 2020 ble det meldt inn 41 tilfeller til FHI.

Borrelia

Borrelia er en bakterie (Borrelia burgdorferi) som sitter i flåttens tarmsystem. Når flåtten biter seg fast i huden, anslås det omlag 24-48 timer før bakterien overføres til mennesket. Dersom man fjerner flåtten samme dag den har festet seg, kan man i teorien unngå å få borrelia. Det vil uansett være viktig å være oppmerksom på symptomer fra bittstedet.

Kan sykdommene forebygges og behandles?

Først og fremst handler det om å unngå flåttbitt. Dersom man tilbringer tid i skog og natur, anbefales det å tildekke hudeksponerte områder. Fjern flåtten så fort man får øye på denne. Det finnes også midler som er flåttavstøtende.

TBE kan forebygges ved vaksine. Viruset (TBE) smitter raskere enn bakterien (Borrelia), derfor er det større risiko ved virussmitte selv om man fjerner flåtten raskt. Det er ingen spesifikk behandling mot sykdommen, annet enn symptomrettet behandling.

Borrelia kan forebygges ved å sjekke seg for flått hver dag, slik at flåtten kan fjernes i tide før bakterien er overført. Dersom man får tegn til infeksjon, så vil man kunne behandle med antibiotika mot bakterien.

For mer informasjon les HER.

Hva kan Nettlegevakt tilby?

Nettlegevakt kan hjelpe deg med e-resept på vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE) og vaksinasjon hos vår samarbeidspartnere Apotek 1 og Vitusapotek. Hos oss har du vanligvis e-resept klar i løpet av få minutter, senest innen en time.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!