hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Stivkrampevaksine

Stivkrampevaksinen Boostrix Polio beskytter mot flere tilstander som difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Boosterdose er anbefalt hvert 10. år.

Stivkrampe

Stivkrampe, også kalt Tetanus på fagspråket, er sjeldent i Norge på grunn av effektive vaksiner, men på verdensbasis rammer den en million mennesker årlig.

Stivkrampe skyldes bakterien Clostridium tetani og gir et farlig sykdomsbilde preget av uttalte (stiv)kramper i muskler. Tilstanden kan etter hvert ramme åndedrettsmuskulaturen og medføre dødsfall.

Bakterien finnes i jord og i tarmsystemet til flere dyr. Den vanligste smittemåten er forurensing av sår med jord, gatestøv eller dyreavføring. Tilstanden behandles alltid på sykehus.

Les mer om stivkrampe her

Difteri

Difteri er en sykdom forårsaket av bakterien Corynebacterium diphtheriae. Sykdommen rammer oftest luftveier eller hudsår. Vanlige symtpomer for luftveisdifter er hoste, sår hals, tett nese og feber er vanlige symptomer - veldig likt luftveisinfeksjoner av andre bakterier og virus. Bakterien kan også ramme strupehodet som kan fører til at luftrøret blir innsnevret, og gir da tung pust, hvesende pusting, surstoffmangel og kvelningsfornemmelse. Ved infeksjon i hud ses gjerne rødme, varme, hevelse og smerter.

Smitte skjer mellom mennesker, og behandling mot tilstanden er antibiotika, evnetuelt motgift i tillegg.

Les mer om difteri her

Kikhoste

Kikhoste er forårsaket av bakterien Bordatella pertussis. Dette kan gi svært kraftig hoste. Sykdommen har også fått navnet "hundredagershoste", som kommer av langvarig kraftig hoste. Hos små barn kan sykdommen ramme luftveiene alvorlig, og kreve sykehusinnleggelse og intensiv behandling. Dødsfall er svært sjeldent. Behandling er antibiotika og annen symptomlindrende behandling om nødvendig.

Les mer om kikhoste her

Poliomyelitt

Poliomyelitt er en virusinfeksjon som kan ramme sentralnervesystemet og gi lammelser av enten forbigående eller varig karakter. Heldigvis er det de færreste som får disse plagene, de aller fleste har lite eller ingen symptomer. Historisk har denne sykdommen vært alvorlig for barn, og i 1952 var denne sykdommen, blant alle infeksjonssykdommer, den som førte til flest dødsfall hos barn. Behandling er rent symptomatisk.

Alle ovenstående sykdommer kan forebygges med vaksinasjon, som er den del av barnevaksinasjonsprogrammet. Når man man fullført barnevaksinasjonsprogrammet, er det ikke lenger noen systematikk i videre vaksinering av voksne, og må da tas på eget initiativ.

Les mer om poliomyelitt her

Boostrix Polio

Stivkrampevaksine gis vanligvis som Boostrix Polio, en kombinasjonsvaksine som beskytter mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Den beskytter i 10 år etter hver dose, og revaksinasjon med 1 dose er derfor anbefalt hvert 10. år. Effekten er god og bivirkninger svært sjelden.

Stivkrampevaksine hos Nettlegevakt

Nettlegevakt kan hjelpe deg med e-resept på stivkrampevaksine og vaksinasjon hos våre samarbeidspartnere Apotek 1, Vitusapotek, Boots eller Ditt Apotek. Hos oss har du vanligvis e-resept klar i løpet av få minutter, senest innen en time.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!