hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Personvernerklæring

Nettlegevakt vil til enhver tid behandle og oppbevare alle personopplysninger i henhold til Norges strenge lov- og regelverk.

Denne erklæringen beskriver hvordan personvernet ivaretas. Ved å bruke Nettlegevakt samtykker du til denne erklæringen.

Generelt

Nettlegevakt drives av Medinovo AS (heretter "Nettlegevakt") som er ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Nettlegevakt benytter følgende underleverandører:

Det er kun Nettlegevakt og de Nettlegevakt har godkjent som har tilgang til informasjon. Underleverandører har kun tilgang til informasjon som er nødvendig for å utføre deres tjenester. Journalsystem er det kun Nettlegevakt og tilknyttede leger som har tilgang til.

Omfang

Denne erklæringen gjelder personopplysninger som navn, fødselsnummer, kjønn og andre opplysninger som sendes inn til Nettlegevakt.

Formål

Informasjonen innhentes for at legen skal vite hvem som ønsker hjelp, hva denne trenger hjelp til og hvordan vedkommende skal kontaktes.

Behandling av informasjon

Informasjon som sendes inn til Nettlegevakt overføres raskt til et lukket journalsystem som står i Norsk Helsenett (som ved vanlige legekontor). I forbindelse med overføringen mellomlagres personopplysninger i kort tid på Nettlegevakts internett-server som står sentralt i Europa under Googles strenge overvåkning.

Lagring av informasjon

Mellomlagret informasjon slettes så raskt det er teknisk mulig etter overføring til lukket journalsystem.

Retting, sletting og innsyn

Du har rett til innsyn, retting og sletting av feilaktig informasjon. Ta isåfall kontakt med oss og vi vil bistå deg.

Hvis du har ytterligere spørsmål rundt personvern eller annet vil vi gjerne at du tar kontakt.

Oppdatert: 15.02.2023

Har du andre spørsmål? Chat med oss!