hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Influensa - årsak, symptomer, utredning og behandling

Influensa er en luftveisinfeksjon foråraket av influensavirus som stort sett opptrèr i sesonger - oftest vinterhalvåret.

Årsak

Influensa er en akutt luftveisinfeksjon som er forårsaket av influensavirus. Det er vanlig at dette opptrèr i sesonger - normalt mellom høst og vår, og er svært smittsomt mellom mennesker - som forklarer hvorfor mange ofte blir syke på en gang.

Smitte mellom personer forekommer mest når man står nærme hverandre, spesielt via hoste, spytt og direkte nærkontakt. Smitte via gjenstander er også mulig.

Symptomer

De vanligste symptomene er

 • Feber
 • Muskelverk
 • Hoste
 • Slapphet
 • Tett og rennende nese
 • Sår hals

Utredning

Ved typiske luftveissymptomer med fravær av bakterieinfeksjon og evnetuelt andre virus, er dette ofte nok for å stille diagnosen under epidemier. Ved uskkerhet kan legen ta en prøve fra nese og teste for viruset.

Behandling

I de fleste tilfeller behandles tilstanden med symptomdempende behandling - det vil si febernedsettende, samt påse godt væskeinntak og næring. For personer som er i risiko for å få et mer alvorlig forløp, kan det behandles med medisiner. Infeksjonen eller infeksjonens alvorlighetsgrad kan dog reduseres ved å ta vaksine.

Hvem er i risikogruppen?

Personer med økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp er

 • Gravide
 • Alder over 65 år
 • Personer med nedsatt immunforsvar
 • Personer med kronisk sykdom
 • Alvorlig fedme
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Inkubasjonstid

1-4 dager, men mest innenfor 2 døgn.

Hvor lenge varer infeksjonen?

Sykdommen varer omlag 1-2 uker, men hoste kan vedvare i flere uker fremover.

Hvor lenge er man smittsom?

Man er smitteførende 2 til 5 dager etter symptomdebut, og mest jo nærmere tidspunktet til symptomdebut.

Hvorfor bør man vaksinere seg?

Vaksinen har til hensikt å redusere alvorligheten av influensasykdom. Vaksinen er tilgjengelig for alle, og er spesielt anbefalt mennesker i risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp - risikogruppen.

Hvor kan man vaksinere seg?

Det er flere steder man kan vaksienere seg, f.eks. hos fastlegen, apotek eller det lokale vaksinekontoret.

Dersom du bestiller vaksinen gjennom Nettlegevakt, kan du ta vaksinen hos et av våre samarbeidsapotek. Resept på vaksine kommer etter kort tid.

Kilder:

 1. FHI.no. Influensa. Oppdatert 18.01.2022. Uthentet: 29.09.23. Link
 2. FHI.no. Influensavaksine til risikogrupper. Oppdatert 28.08.2023. Uthentet: 29.09.23. Link
 3. FHI.no. Influensa - veileder for helsepersonell. Oppdatert 07.09.2021. Uthentet: 29.09.23. Link
 4. Helsenorge.no. Influensa. Sist oppdatert mandag 4. oktober 2021. Uthentet: 29.09.23. Link
 5. UpToDate.com. Infection control measures for prevention of seasonal influenza. Literature review current through: Aug 2023. This topic last updated: Jan 21, 2022. Uthentet: 29.09.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!