hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Influensa - årsak, symptomer, utredning og behandling

Influensa er en luftveisinfeksjon foråraket av influensavirus som stort sett opptrèr i sesonger - oftest vinterhalvåret.

Årsak

Influensa er en akutt luftveisinfeksjon som er forårsaket av influensavirus. Det er vanlig at dette opptrèr i sesonger - normalt mellom høst og vår, og er svært smittsomt mellom mennesker - som forklarer hvofor mange ofte blir syke på en gang.

Symptomer

De vanligste symptomene er

 • Feber
 • Muskelverk
 • Hoste
 • Slapphet
 • Tett og rennende nese
 • Sår hals

Utredning

Ved typiske luftveissymptomer med fravær av bakterieinfeksjon og evnetuelt andre virus, er dette ofte nok for å stille diagnosen under epidemier. Ved uskkerhet kan legen ta en prøve fra nese og teste for viruset.

Behandling

I de fleste tilfeller behandles tilstanden med symptomdempende behandling - det vil si febernedsettende, samt påse godt væskeinntak og næring. For personer som er i risiko for å få et mer alvorlig forløp, kan det behandles med medisiner. Infeksjonen kan dog forebygges ved å ta vaksine.

Hvem er i risikogruppen?

Personer med økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp er

 • Gravide
 • Alder over 65 år
 • Personer med nedsatt immunforsvar
 • Personer med kronisk sykdom
 • Alvorlig fedme

Hvor lenge varer infeksjonen?

Sykdommen varer omlag 1-2 uker, men hoste kan vedvare noe lenger.

Hvor lenge er man smittsom?

Man er smitteførende 2 til 5 dager etter symptomdebut.

Hvorfor bør man vaksinere seg?

Vaksinen har til hensikt å redusere alvorligheten av influensasykdom. Vaksinen er tilgjengelig for alle, og er spesielt anbefalt mennesker i risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp - risikogruppen.

Hvor kan man vaksinere seg?

Det er flere steder man kan vaksienere seg, f.eks. hos fastlegen eller det lokale vaksinekontoret.

Dersom du bestiller vaksinen gjennom Nettlegevakt, kan du ta vaksinen hos et av våre samarbeidsapotek.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!