hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Influensa - årsak, symptomer, utredning og behandling

Influensa er en luftveisinfeksjon som stort sett opptrèr i sesonger. Feber, hoste, neseirritasjon og muskelverk er de vanligste symptomene. Tilstanden behandles sjeldent med medisiner, men kan forebygges med vaksine.

Årsak

Influensa er en akutt luftveisinfeksjon som er forårsaket av influensavirus. Det er vanlig at dette opptrèr i sesonger - normalt desember til april, og er svært smittsomt mellom mennesker - som forklarer hvofor mange ofte blir syke på en gang.

Symptomer

De vanligste symptomene er

  • Feber
  • Muskelverk
  • Hoste
  • Slapphet
  • Tett og rennende nese

Utredning

Diagnosen stilles ofte på bakgrunn av de vanlige symptomene, samt utelukkelse av en bakterieinfeksjon. I noen tilfeller kan legen ta en prøve fra nese for å påvise viruset.

Behandling

I de fleste tilfeller behandles tilstanden med symptomdempende behandling - det vil si febernedsettende, samt påse godt væskeinntak og næring. For personer som er i risiko for å få et mer alvorlig forløp, kan det behandles med medisiner. Infeksjonen kan dog forebygges ved å ta vaksine som du kan bestille her på Nettlegevakt.

Hvor lenge varer infeksjonen?

Sykdommen varer omlag 1-2 uker, men hoste kan vedvare noe lenger.

Hvorfor bør man vaksinere seg?

Vaksinen har til hensikt å redusere alvorligheten av influensasykdom. Vaksinen er tilgjengelig for alle, og er spesielt anbefalt mennesker i risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp, det vil si eldre, gravide og personer med kronisk sykdom.

Hvor kan man vaksinere seg?

Du kan både hente vaksinen og bli vaksinert hos ett av våres samarbeidsapotek. Hvilke apoteketer dette gjelder, fremgår underveis i bestilling av vaksinen.

Jeg har feber og muskelverk - bør jeg oppsøke lege?

Hvis du er syk og ønsker en lege til å vurdere din tilstand, vil vi absolutt anbefale deg å gjøre dette. Det kan være vanskelig å selv vite om man har en virus- eller bakterieinfeksjon, men legen kan raskt finne ut av dette og gi deg relevant behandlig. Nettlegevakt tilbyr ikke behandling av influensa, men vi tilbyr vaksine som forebygger et alvorlig sykdomsforløp.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!