hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Yrkesvaksine

I mange yrker er det anbefalt med vaksiner for å beskytte arbeidstakerne.

I mange yrker kan man bli utsatt for smittsomme sykdommer. Eksempler på yrker der vaksine kan være aktuelt er mange:

 • Helsepersonell og annet tilknyttet personell
 • Ansatte på tannlegekontor
 • Veterinærer
 • Politi, brannvesen, redningspersonell
 • Ansatte i fengsel
 • Eldreomsorg og sosialarbeid
 • Avløp og kloakk
 • Landbruk, parkvesen, vaktmester
 • Skogsarbeid
 • Asylmottak
 • Arbeidstakere i utlandet

Arbeidstilsynet har utarbeidet anbefalinger for hvem som bør tilbys vaksine, men listen er ikke utfyllende. Alle som potensielt kan påføres smitte i jobben skal få tilbud om vaksine . Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere risiko for smitte og tilby sikker og effektiv vaksinering. Arbeidsgiver skal også dekke utgiftene i forbindelse med vaksinering. Elever/studenter anses som arbeidstakere i denne sammenheng.

Yrkesvaksine via Nettlegevakt

Nettlegevakt tilbyr yrkesvaksinering i samarbeid med Apotek 1. Vi kartlegger vaksinebehov i den enkelte bedriften og tilbyr en skreddersydd pakke som dekker vaksinebehovene. Vaksinene kan så settes på et lokalt vaksineapotek hos Apotek 1 eller vi kan avtale vaksinebesøk til din bedrift.

Ta kontakt hvis dette høres interessant ut for din bedrift.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!