Tema: Kjønnssykdommer

Her finner du en oversikt over våre artikler som handler om kjønnssykdommer.

 • Prevensjon for menn - finnes det?
  På markedet i dag finnes svært få alterantiver for mannlig prevensjon. En rekke ulike medikamenter er under utvikling.

 • Sex uten kondom
  Sex uten kondom er kanskje blitt mer vanlig med årene, ettersom det finnes en rekke ulike prevensjonspreparater tilgjengelig. Prevensjon forhindrer kun graviditet, ikke kjønnssykdommer!

 • Hva er hepatitt?
  Hepatitt er en felles betegnelse av betennelse i lever. Spesifikke virus kan gi leverbetennelse, og smitte skjer blant annet gjennom seksuell kontakt.

 • Klamydia i halsen
  Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon som oftest rammer kjønnsorganer hos både kvinner og menn, men infeksjon i hals og øyne forekommer også.

 • Hva er HPV?
  HPV (Humant papillomavirus) er en samlebetegnelse på en gruppe virus som utgjør over 200 ulike typer.

 • Er apekopper en seksuell overførbar sykdom?
  Apekopper (engelsk: Monkeypox) er en virus-sykdom som gir influensa-lignende symptomer og et karakteristisk utslett. Smitte forekommer mellom mennesker.

 • Hva er forskjellen på HIV og AIDS?
  HIV (Humant immunsvikt virus) er navnet på selve viruset, hvorpå AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome - på norsk Ervervet immunsviktsyndrom). Man kan ha HIV med og uten AIDS.

 • Hva er HIV?
  HIV (humant immunsviktvirus) er et virus som angriper noen av kroppens immunceller. Det finnes god behandling mot sykdommen. Dersom man ikke får behandling, vil imunforsvaret kollapse.

 • Herpes i underlivet - hvordan behandles det?
  Herpes i underlivet, også kalt herpes genitalis, er en livslang tilstand med varierende grad av symptomer med sårdannelser. Man kan ikke bli kvitt viruset, men behandle utbruddene som kommer.

 • Herpes i underlivet
  Herpes i underlivet, også kalt genital herpes, er en virusinfeksjon som skyldes herpes simplex virus, forkortet HSV.

 • Kjønnssykdommer, alt du trenger å vite!
  Nettlegevakt er en legetjeneste på nett, som tilbyr enkel hjemmetest for de seksuelt overførbare infeksjonene (kjønnssykdommene) klamydia, gonore og mykoplasma. Men hva er egentlig symptomene på de ulike kjønnssykdommene? Hva kan skje dersom man ikke får behandling? Og hvor lenge er man smittsom?

 • Kjønnssykdommer - Symptomer, test, behandling
  I Norge er Klamydia, Mycoplasma og Gonorè de vanligste kjønnssykdommene. Her kan du lese mer om symptomer, testing og behandling.

 • Spørsmål om Gonorè, Klamydia og Mykoplasma
  I denne artikkelen tar vi for oss Gonorè, Klamydia og Mykoplasma.

 • Condyline mot kjønnsvorter
  Condyline liniment er en velprøvd behandling som pensles på kjønnsvorter.

 • Kjønnsvorter - årsak, symptomer og behandling
  Kjønnsvorter er små vorter lokalisert på eller rundt kjønnsorganer eller endetarm. Vortene skyldes humant papillomavirus (HPV) og overføres seksuelt.

 • Mykoplasma
  Mykoplasma er en seksuelt overførbar infeksjon. Det vanligste symptomet er svie vannlatning, men hos noen finnes det ingen symptomer. Infeksjonen behandles vanligvis effektivt med antibiotika.

 • Konsekvenser av ubehandlet klamydia
  – Klamydiainfeksjon kan gi infertilitet – men kan også unngås, sier Thomas Bergqvist, ansvarlig lege i Nettlegevakt.

 • Nedstengingen har ikke stoppet klamydiasmitten
  Mange tror kanskje at smittsomme kjønnssykdommer er blitt utryddet etter ett år med begrenset sosial kontakt?

 • 7 kjønnssykdommer - symptomer, behandling, testing
  De vanligste kjønnssykdommene gir ofte ingen symptomer, og man er avhengig av å teste seg for å finne ut om en er smittet.

 • Gonore - årsak, symptomer og behandling
  Gonorè er en svært smittsom kjønnsykdom som rammer både kvinner og menn. Smitte foregår ved seksuell kontakt via slimhinner i både kjønnsorganer, endetarm og hals. Omlag en tredel har ingen symptomer, men er fortsatt smitteførende.

 • Spørsmål om kjønnssykdommer
  Dette er de 6 vanligste spørsmålene som folk lurer på 💏

 • Hjemmetest for kjønnssykdommer
  Her finner du informasjon om hvordan du tar hjemmetest for klamydia, gonore og mykoplasma.

 • Smitteoppsporing
  Ved positiv prøve for kjønnssykdom er det en lovpålagt plikt å drive smitteoppsporing.

 • Bestill klamydiatest hjem - Slik tester du deg for klamydia
  Bestill enkel klamydiatest som du kan ta hjemme. Send tilbake til vår lab og få svar på få dager.

 • Klamydia
  Klamydia er en kjønnssykdom, forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis. Bakterien smitter ved sex, og i mange tilfeller gir dette ingen symptomer. Klamydia kan påvises ved testing, og behandles enkelt med antibiotika.