hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hva er hepatitt?

Hepatitt er en felles betegnelse av betennelse i lever. Spesifikke virus kan gi leverbetennelse, og smitte skjer blant annet gjennom seksuell kontakt.

Leverbetennelse forårsaket av virus kalles Hepatitt, og ulike former for hepatitt forklares og navngis utfra hvilket virus som gir infeksjonen.

Hepatitt A, B, C, D og E

Det er flere ulike virus som gir leverbetennelse, og inndelingen med dets karakteristikker er som følger;

Hepatitt A og E er forbigående tilstander som ikke blir kroniske. Smitte forekommer stort sett hvor man gjennom munnen får i seg viruset, for eksempel forurenset mat eller seksuell kontakt. I sjeldne tilfeller kan man bli få sykdommen gjennom blodsmitte.

Hepatitt B og C kan bli kroniske og kan føre til leversvikt dersom over tid med infeksjonen. Det finnes vaksine mot hepatitt B, men ikke mot hepatitt C. Det finnes behandling for begge tilstandene, og de fleste, men ikke alle, blir friske i den grad at sykdommen ikke gir symptomer selv om man bærer den. Smitte forekommer primært gjennom sprøytestikk, seksuell kontakt eller annen form for blodsmitte, samt fra mor til foster under graviditet.

Hepatitt D krever samtidig smitte med hepatitt B for å gi leverbetennelse, og kan da gi alvorlig forløp. Smitte som ved hepatitt B og C.

Hvordan kan man beskytte seg?

God hygiene vil i stor grad kunne forebygge smitte med Hepatitt A og E. Dette er spesielt viktig når man er på reise til utlandet. For Hepatitt B kan dette forebygges med vaksine, hvor man i ettertid av vaksinasjon kan ta blodprøver for å måle om man har dannet antistoffer eller ikke. For både Hepatitt B og C gjelder det å unngå stikkskader, og bruke kondom spesielt når man ikke kjenner til om partner har hepatitt eller ikke.

Kilder:

  1. UpToDate.com. Hepatitis. Uthentet: 05.11.23. Link
  2. UpToDate.com. Hepatitis B virus: Clinical manifestations and natural history. Literature review current through: Oct 2023. Last updated: Mar 16, 2023. Uthentet: 05.11.23 Link
  3. UpToDate.com. Overview of the management of chronic hepatitis C virus infection. Literature review current through: Oct 2023. Last updated: Apr 29, 2022. Uthentet: 05.11.23 Link
  4. Folkehelseinstituttet. Hepatitt A - veileder for helsepersonell. Oppdatert 14.04.2023. Uthentet: 05.11.23. Link
  5. Folkehelseinstituttet. Hepatitt B og C. Link. Uthentet: 05.11.23.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!