hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Er apekopper en seksuell overførbar sykdom?

Apekopper (engelsk: Monkeypox) er en virus-sykdom som gir influensa-lignende symptomer og et karakteristisk utslett. Smitte forekommer mellom mennesker.

Apekopper er av WHO erklært som et akutt, internasjonalt folkehelseproblem. Apekoppviruset forekommer først og fremst i tropiske Afrika, men har i år 2022 blitt mer utbredt globalt.

Hvordan smitter apekopper?

Det er høyest risiko for smitte gjennom seksuell kontakt som innebærer eksponering av slimhinner (kyssing, samleie) eller hudsår enten direkte fra en smittet person eller indirekte ved via klær, sengetøy, eller objekter som for eksempel sex-leketøy.

Kroppskontakt

Apekopper smitter primært med nær, intim kroppskontakt. Slimhinner synes å være sårbart for smitte, men også åpne sår.

Luftveier

Viruset kan smitte via væsker fra luftveiene, det vil si hosting og nysing. Det synes å kreve tett lengre ansikt-til-ansikt kontakt for å kunne smitte på denne måten.

Indirekte smitte

Smitte kan forekomme uten kroppskontakt, eksempelvis klær, sengetøy eller andre overflater som blir eksponert fra en smittet person.

Er apekopper seksuelt overførbart?

Apekopper er i seg selv ikke ansett som en kjønnssykdom eller seksuelt overførbar sykdom, men smitte kan forekomme under seksuell aktivitet grunnet nær og intim kroppskontakt.

Hvordan unngår man smitte av apekopper?

Unngå nær kontakt til en person som er blitt smittet av apekopper. Man er smitteførende fra symptomer har oppstått, til skorpene på utslettet har falt av, og det er kommet ny hud under.

Dersom man har et nytt og uforklarlig utslett som kan være apekopper, bør man avstå fra nær kontakt til andre mennesker til utslettet er blitt vurdert.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!