hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Prevensjon for menn - finnes det?

På markedet i dag finnes svært få alterantiver for mannlig prevensjon. En rekke ulike medikamenter er under utvikling.

Per i dag er det kun to prevensjonsmåter for menn - kondom og sterilisering.

Kondom

Ved bruk av kondom, blir ca 13% kvinner gravide i forbindelse med samleie. Det er kalkulert at dersom man hadde brukt kondom helt perfekt, ville kun 2% blitt gravide. Man kan derfor antyde at kondom gir ca 87% sikkerhet mot graviditet, og er ett av de dårligste prevensjonsmidlene som finnes på markedet. Det som er et stort pluss for kondom, er at de kan gi beskyttelse om en rekke seksuelt overførbare infeksjoner, noe p-piller ikke gjør.

Sterilisering

Sterilisering, på fagspråket kalt vasektomi, er en prosedyre hvor man lukker av sædlederne, slik at sæd ikke kan ejakuleres, og forblir derfor i testiklene. Dette er en relativt sikker prevensjonsform, men allikevel vil ca. 1% av kvinnene bli gravide ved denne prevensjonsformen. Inngrepet er kirurgisk, hvilket også medfører en viss risiko for infeksjon, smerter og blødning.

Sterilisering er en permanent løsning. Noen vil angre seg etter dette, dette gjelder spesielt personer som kommer i et nytt forhold hvor det er aktuelt å få barn. Det er mulig å fortsatt høste ut sædceller fra testiklene, eventuelt operere sædlederne sammen igjen, og graviditet lykkes for ca 50% av de som tidligere er sterilisert.

"Hoppe av i svingen"

Samleie hvor mannen unngår utløsning i vagina, er den absolutt dårligste "prevensjonsmetoden", men har allikevel en viss effektivitet. Man anslår at ca 20% av kvinnene vil bli gravide med denne metoden. Dersom man har alminnelig samleie uten noen som helt prevensjon eller forsøk på å unngå graviditet, vil omlag 85% av kvinnene bli gravide.

Medisiner

Det er per 2023 ikke markedsført preparater i Norge som har til hensikt å fungere som prevensjon for menn, uten det som allerede er nevnt. Det er flere medisiner på forskningsstadie, og hva som vil komme på markedet i fremtiden er enda usikkert.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Nettlegevakt har ingen prevensjonstilbud for menn, men det finnes andre tilbud innenfor menns helse, les mer her.

Kilder:

  1. eMetodebok for seksuell helse. Pearl Index. Uthentet: 10.11.23. Link
  2. Helsedirektoratet. Informasjon om sterilisering. IS-2048 B. Utgitt 2011.
  3. National Library of Medicine. On-demand male contraception via acute inhibition of soluble adenylyl cyclase. 2023 Feb 14;14(1):637. doi: 10.1038/s41467-023-36119-6. Link til artikkel

Har du andre spørsmål? Chat med oss!