hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hva er forskjellen på HIV og AIDS?

HIV (Humant immunsvikt virus) er navnet på selve viruset, hvorpå AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome - på norsk Ervervet immunsviktsyndrom). Man kan ha HIV med og uten AIDS.

Prøveglass for kjønnssykdommer

HIV

HIV er et virus som angriper kroppens immunforsvar. Smitte skjer oftest gjennom seksuell kontakt, sprøytestikk eller via åpne sår.

AIDS

AIDS er en tilstand der immunforsvaret er blitt betydelig svekket. Det kjennetegnes ved visse infeksjonssykdommer, med samlebegrepet opportunistiske infeksjoner, samt ulike kreftsykdommer. Dette er et resultat av at immunforsvaret ikke lenger er motstandsdyktig mot mikrober.

Det kan gå mange år fra man er smittet med HIV til man har utviklet AIDS - anslagsvis 8-10 år.

Vil alle med HIV utvikle AIDS?

I dag er tilgang til testing for HIV blitt utbredt og anbefalt dersom man er i risiko for å være smittet. Det finnes god behandling som har til hensikt å gjøre tilstanden symptomfri samt unngå HIV-relaterte tilleggsykdommer som opportunistiske infeksjoner og ulike kreftformer. Med slik behandling, kan man unngå å utvikle AIDS.

Dersom du er i risiko for å være smittet av HIV, det betyr seksuell aktivitet med ukjent eller risiko-partner, sprøytestikk eller mulig smitte gjennom åpne sår, er det lav terskel for å teste seg. Det finnes god behandling, og man bli nøye fulgt opp dersom man skulle teste positivt. Behandlingen er livslang, og HIV-infeksjon anses som en kronisk tilstand.

Test finnes hos fastlegen og på helsestasjoner i kommunen. Flere private aktører tilbyr også testing.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!