hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hva er HPV?

HPV (Humant papillomavirus) er en samlebetegnelse på en gruppe virus som utgjør over 200 ulike typer.

Kondom beskytter mot kjønnssykdommer

Det finnes over 200 HPV-virus, hvorpå virusene har noe ulike egenskaper. HPV-virus kan grovt deles inn i lavrisiko og høyrisiko-typer.

Lavrisiko

Noen HPV-typer står for godartede tilstander som vorter (papillomer) og kjønnsvorter (kondylomer). Tilstandene krever ikke behandling, men kan være generende for dem som har det. Lavrisiko-HPV kan også gi opphav til lavgradige celleforandringer som går over av seg selv.

Høyrisiko

Andre HPV-typer er direkte assosiert med kreft. Dette gjelder spesielt livmorsharskreft, men også kreft i andre slimhinner som munnhule, endetarm og ytre kjønnsorgan - både hos kvinner og menn.

Smitte

HPV-virus er meget smittsomt ved kroppskontakt, men den største utfordringen er smitte ved seksuell kontakt, da man er mottakelig for HPV-typer som kan gi vorter og kreftsykdom. Bruk av kondom ha en viss forebyggende effekt, men dersom det forekommer hudkontakt, vil det også være grunnlag for smitte.

Behandling

Dersom man har vorter, kan dette behandles på flere ulike måter. Apoketer selger ulike midler som kan brukes, eventuelt kan lege kontaktes for både frysing og skjæring dersom vortene er plagsomme.

Dersom HPV-viruset har ført til celleforandringer eller kreftsykdom, vil all behandling bli ivaretatt i regi av spesialist.

Vaksine

Man kan forebygge sykdommer assosisert med HPV med å ta vaksine, det vil si kreft og vorter. Det finnes i dag Gardasil 9, en vaksine som dekker svært mange HPV-typer, deriblant de vanligste for både vorter og kreftsykdom. Vaksinen kan tar av både menn og kvinner.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Hos Nettlegevakt kan du bestille vaksinen Gardasil 9, og få denne satt hos et av våre samarbeidsapotek.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!