hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Gonore - årsak, symptomer og behandling

Gonorè er en svært smittsom kjønnsykdom som rammer både kvinner og menn. Smitte foregår ved seksuell kontakt via slimhinner i både kjønnsorganer, endetarm og hals. Omlag en tredel har ingen symptomer, men er fortsatt smitteførende.

Gonorè er en seksuelt overførbar infeksjonstilstand som skyldes bakterien Neisseria gonorrhoeae, og smitter ved sex - både i hals/munn, kjønnsorganer og endetarm. Symptomene kommer oftest fra kjønnsorganer med smerter og utflod. I 2021 var det registrert 555 tilfeller i hele Norge som er en nedgang fra 1045 året før.

Gonorè fører stort sett til sykdom i kjønnsorganer, hals og endterarm, men kan en sjelden gang ramme indre organer.

Gonorè symptomer

Omlag to tredel utvikler symptomer, og den resterende tredel er symptomfrie - men allikevel like smitteførende.

Det tar omlag 2-7 dager fra man er smittet til de første symptomene oppstår.

Smitte

Ved direkte kontakt mellom slimhinner i underliv, hals eller endetarm ved seksuell kontakt, vil bakterien overføres fra den syke til den andre. Gonorè er svært smittsomt. Beskyttelse med kondom er et godt tiltak for å begrense smitte. Ubehandlet kan man være smitteførende i opptil ett år. For gravide er det stor risiko for å smitte barnet under fødsel.

Kvinner

Smerter i nedre del av magen, mellomblødninger, tykk utflod fra underlivet og smerter ved samleie.

Menn

Smertefull vannlatning med rødme og utflod fra urinrørsåpningen. Det er også beskrevet som "å tisse piggtråd".

Begge kjønn kan også få infeksjon i hals og endetarm. Her er det oftest få eller ingen symptomer. Infeksjon i øyne kan forekomme, og kan gi svie med tykk gul væske.

Hvordan teste seg

Man kan teste seg for gonore hos fastlege eller helsestasjon for ungdom. Nettlegevakt tilbyr en test du kan få tilsendt hjem. Den tester for klamydia, gonore og mykoplasma. Ved positiv test er behandling inkludert. Trykk på "Bestill test" under for mer informasjon.

Hvorfor skal man teste seg

Mange opplever ingen symptomer ved gonore. Dette betyr at de kan smitte andre uten å være klar over det, eller man kan selv utvikle komplikasjoner til infeksjonen. Tidlig behanlding er viktig for å unngå både smitte og komplikasjoner, både for en selv og ens partner.

Behandling av gonorè

Behandling for gonorè er antibiotika. Oftest gir man dette med en sprøyte som en engangsdose, men ut fra urinprøven kan en alternativ tablettkur være aktuell, dette vil legen avgjøre. Behandlingen er gratis.

Prognose og komplikasjoner

Prognosen ved gonorè er god ved riktig og tidlig behandling. Ved langvarig og ubehandlet gonorè hos kvinner vil omlag 20% utvikle komplikasjoner i form av bekkeninfeksjon som øker risiko for infertilitet, svangerskap utenfor livmor og kroniske magesmerter. Hos menn vil noen utvikle innsnevret urinrør, infeksjon i bitestikler og kronisk betennelse i prostatakjertelen. Hos en mindre andel kan sykdommen overføres til blodet og gir mer allmenne symptomer.

Forebygging av gonorè

Den beste beskyttelsen mot gonore er beskyttelse som kondom.

Utover ren beskyttelse, er det viktig å teste seg regelmessig ved bytte av partner, symptomer eller hvis partner har fått påvist infeksjon. Mange får ingen symptomer, men man er fortsatt smittsom selv om man er symptomfri - derfor er testing viktig.

Kilder:

  1. Folkehelseinstituttet. Bekymringsfull økning i gonoré. Link . Publiert/uthentet: 17.02.23.
  2. Helsedirektoratet. Antibiotika i primærhelsetjenesten. Gonorè. Link .Uthentet: 17.02.23.
  3. Folkehelseinstituttet. Om Gonorè. Link . Oppdatert: 16.02.23. Uthentet 17.02.23.
    1. Folkehelseinstituttet. Gonoré - veileder for helsepersonell. Link . Oppdatert 06.20.22. Uthentet 17.02.23.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!