Smitteoppsporing

Ved positiv prøve for kjønnssykdom er det en lovpålagt plikt å drive smitteoppsporing.

Man regner med at 1 av 20 seksuelt aktive unge har klamydia. For mange gir dette ingen symptomer. Kondombruk, smitteoppsporing og behandling av de med infeksjon er derfor viktig for å bekjempe sykdommen.

Selve oppsporingen av mulige smittede gjøres i samarbeid mellom pasient og helsepersonell. Noen ganger ønsker ikke pasienten å informere den mulig smittede, og da gjør helsepersonellet den jobben.

Har du fått SMS fra Nettlegevakt?

Hvis du har fått SMS fra Nettlegevakt om at du muligens er smittet med klamydia er det fordi en pasient med positiv prøve hos oss har oppgitt ditt telefonnummer. Det er dermed en sjanse for at du har blitt smittet med kjønnssykdom.

Hva bør du gjøre videre?

Hvis du har fått denne meldingen er det anbefalt at du tar en test for kjønnssykdom.

En slik test kan du bestille hjemsendt fra Nettlegevakt. Hvis prøven er positiv følger vi deg opp med nødvendig behandling og informasjon.

Se ellers vår informasjonsside om klamydia for mer informasjon.