hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Korona og covid-19 - informasjon, koronatest

Koronaviruset SARS-CoV-2 oppstod i Kina i 2019 og har siden spredet seg til hele verden inkludert Norge. Sykdommen viruset gir har fått navnet covid-19.

Koronavirus

Historikk

I 2019 oppstod koronaviruset SARS-CoV-2 i Kina. Det viste seg at viruset var smittsomt og kunne føre til alvorlig sykdom. Omfattende tiltak ble satt i verk i mange land med hygieneråd, isolering, stenging av virksomheter og oppfordring til sosial distansering.

Per mai -20 ser det nå ut til at sykdommen er på retur i Norge og Europa, men nye bølger kan oppstå.

Initialt mistenkte man en totaldødelighet (døde/smittede) på 6-7%. Siste tall fra FHI tyder på at dette tallet er under 0,5%. Til sammenlikning har influensa et tilsvarende tall på rundt 0,1%.

Det er utviklet vaksiner og man holder nå på å vaksinere befolkningen. I Norge håper man at hele befolkningen har fått tilbud om tidlig høst 2021.

Symptomer

Koronavirus gir hovesakelig luftveissymptomer med tungpust og hoste. Feber er også vanlig. I tillegg er det rapportert tilfeller med andre debutsymptomer som f.eks. magesmerter, men dette er antagelig sjelden.

Forløp

De aller fleste som blir smittet av korona får milde symptomer tilsvarende en vanlig forkjølelse. Det gjelder også blant eldre. Noen få prosent får mer alvorlig forløp.

Behandling

Per nå er det ingen spesifikk behandling for korona/covid-19, og behandlingen som gis er støttende i form av hjelp til respirasjon og behandling av komplikasjoner som f.eks. bakteriell lungebetennelse. Det arbeides med å utvikle spesifikke medisiner og vaksiner.

Forebygging

Primærforebygging er håndvask og å holde avstand til andre mennesker for å unngå smitte.

Dernest kan det beskytte med vaksine mot lungebetennelse, også kjent som Pneumovax. Denne varer i 10 år og beskytter mot alvorlig forløp ved bakteriell lungebetennelse, som kan være komplikasjon til korona/covid-19 og årsak til tilfeller med alvorlig sykdom.

Denne vaksinen kan du bestille hos Nettlegevakt og få satt hos Apotek 1 og Vitus Apotek.

Håndvask forebygger smitte

Koronatest

Nettlegevakt tilbyr en hjemmetest for antistoff mot koronavirus. Påvist antistoff indikerer immunitet og ikke lenger smitterisiko for omgivelser. Her kan du lese mer om koronatest som du kan ta hjemme.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!