hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

RS-virus infeksjon

Infeksjon med RS-virus er mest kjent blant barn, men hos eldre kan det tyde på at noen får et mer alvorlig sykdomsforløp.

RS-virus (Respiratorisk Syncytialt Virus) er et luftveisvirus som hovedsaklig ses i vinterhalvåret, med høyest forekomst i januar og februar. Dette viruset fører til infeksjon i nedre luftveier, altså i lungene, og øvre luftveier som nese, bihuler og svelg. For barn under ett år, er dette det vanligste viruset som gir nedre luftveisinfeksjon.

Symptomer

Hoste, feber og rennende nese er vanlige symptomer når de øvre luftveier rammes. Ved infeksjon i nedre luftveier, altså lunger, vil man oppleve hofte og eventuelt tungpust.

Smittemåte

Smitter fra en person til en annen gjennom nysing (nærdråpesmitte) eller ved direkte eksponering av infeksiøst materiale, som for eksempel snørr.

Når man først er blitt syk, er man gjerne smittsom opp til en uke. For personer med nedsatt immunforsvar, kan man være smittsom i flere uker.

Økt risiko

Personer med økt risiko for alvorlig sykdomsforøp er

 • Barn under 6 måneder
 • Barn med lungesykdom
 • Spedbarn født før uke 35
 • Spedbarn med medfødt hjertesykdom
 • Spedbarn utsatt for passiv røyking
 • Personer med Down syndrom
 • Personer med nedsatt immunforsvar
 • Personer med astma
 • Voksne med hjerte- og lungesykdom
 • Voksne og eldre med kronisk lungesykdom, f.eks KOLS
 • Eldre på sykehjem

Forebygging av infeksjon

God håndhygiene er et svært viktig tiltak for å hindre smitte.

Utover dette kan utsatte barn, spesielt under 2 år, behandles med monoklonalt antistoff (palivizumab).

For voksne 60 år eller eldre finnes det nå vaksine mot infeksjonen, les mer om vaksinen her. Den kan bestilles hos Nettlegevakt.

Behandling

Det er kun symptomatisk behandling av sykdommen i dag, det vil si at man ikke har behandling rettet direkte mot viruset, men symptomene infeksjonen medfører.

Kan man bli syk flere ganger?

Ja, de aller fleste mennesker vil i løpet av barneårene ha gjennomgått RS-virus infeksjon. Det viser seg at man ikke skaper livslang immunitet, og man kan derfor bli syk av viruset flere ganger.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Hos Nettlegevakt kan man bestille vaksinen, og få denne satt på et av våres samarbeidsapotek. Klikk på linken under for å gå videre.

Kilder:

 1. UpToDate.com. Respiratory syncytial virus infection: Clinical features and diagnosis. Literature review current through: Sep 2023. This topic last updated: May 22, 2023. Uthentet: 05.10.23. Link
 2. FHI.no. RS-virusvaksine - veileder for helsepersonell. Oppdatert 12.09.2023. Uthentet: 05.10.23.Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!