hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Kikhoste

Kikhoste er en svært smittsom luftveisinfeksjon med bakterien Bordatella pertussis.

Kikhoste, på fagspråket kalt pertussis, er en infeksjon i øver luftveier som ofte gir kraftig hoste, derav sykdomsnavnet.

Sykdommen kan ramme i alle aldre, men spedbarn er mest utsatt for et alvorlig sykdomsforløp.

For spedbarn er det ikke uvanlig at tilstanden kompliseres med lungebetennelse, ørebetennelse og vekttap, mens i mer alvorlige tilfeller kan man utvikle omfattende lungesykdom. Dødsfall forekommer svært sjeldent i Norge.

Smitte

kikhoste er en svært smittsom sykdom gjennom dråpesmitte, oftest under hosteanfall. Man er smitteførende omlag 3 uker fra symptomstart, eller opp til 5 dager fra igangsatt behandling. Inkubasjonstid er 1-3 uker, men oftest 7-10 dager.

Symptomer

Første del av sykdommen ligner en vanlig forkjølelse med tett og rennende nese, noen ganger også feber. Etter dette utvikler man en kraftig hoste som kan vedvare i flere uker - opp til 12 uker og har også fått navnet "hundredagershoste". Ofte ser man kraftig inndragning av luft (kiking) med etterfølgende voldsom hoste, tidvis med brekninger. Små barn kan få kortvarige pustestopp, spesielt under hosteanfall. Vaksinerte får gjerne et mildere sykdomsforløp.

Diagnose

Ved symptomvarighet under 2 uker, tar man en neseprøve. Dersom lenger varighet enn dette, supplerer man også med en blodprøve.

Behandling

Kikhoste behandles med antibiotika. Dersom symptomene har vart over 3 uker, er det ikke alltid nødvendig med antibiotika. Utover dette vil symptomatisk behandling også kunne være aktuelt, for eksempel febernedsettende, inhalasjoner og oksygen - sistnevnte er i tilfeller der man er innlagt på sykehus og har et mer alvorlig sykdomsforløp.

Forebygging

God håndhygiene og smitteforebyggende tiltak vil være viktig dersom det er utbrudd av kikhoste i nærområdet. Vaksinasjon er også en del av smitteforebyggende tiltak, og er i dag lett tilgjenglig, også hos Nettlegevakt.

Hvem bør vaksineres?

Vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og barn vaksineres ved 3, 5 og 12 måneders alder.

Hos voksne anbefaler man revaksinering hvert 10. år, for å ha kontinuerlig effekt av vaksinen. Dette er spesielt viktig dersom

  • Man har eller omgås spedbarn
  • Dersom man ikke tidligere er grunnvaksinert
  • Boosterdose under utbrudd dersom det er over 10 år siden siste dose

Hvor effektiv er vaksinen?

Vaksinen gir omlag 85% beskyttelse mot klassisk kikhoste. I Norge er vaksinedekningen 96% for 2-åringer og 91% for 16-åringer (2016).

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Hos Nettlegevakt kan du bestille Kikhostevaksine. Vaksinen vil også dekke Tetanus og Difteri. Bestill under.

Kilder:

  1. Fhi.no. Kikhoste (pertussis) - veileder for helsepersonell. Oppdatert 12.10.2023. Uthentet: 16.12.23. Link
  2. Fhi.no. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Oppdatert 04.05.2023. Uthentet: 17.12.23. link
  3. UpToDate.com. Pertussis infection: Epidemiology, microbiology, and pathogenesis. Literature review current through: Nov 2023. Last updated: Jan 06, 2022. Uthentet: 17.12.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!