hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Lungebetennelsevaksine

Bestill vaksiner mot lungebetennelse og influensa. Få de satt hos våre samarbeidende apotek.

  • Vaxigriptetra beskytter mot sesonginfluensa.
  • Pneumovax beskytter mot lungebetennelse. Fra september 2022 anbefales revaksinasjon hvert 6. år som hovedregel.

Du kan også bestille:

  • Apexxnar som er anbefalt til voksne som har gjennomgått stamcelletransplantasjon.

  • Svar på få minutter.

  • Nedre aldersgrense er 12 år.

  • Pris hos Nettlegevakt er kr 100 per resept.

Få satt vaksinene hos:

I tillegg koster det på Apotek 1 for selve vaksinene og setting:

  • Kr 299 for influensavaksine.
  • Kr 509 for lungebetennelsevaksine.

Pris hos Vitusapotek er følgende:

  • Kr 299 for influensavaksine.
  • Kr 592 for lungebetennelsevaksine.

Se mer informasjon om influensavaksine og lungebetennelsevaksine.