hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Svie ved vannlating

Det kan være mange forskjellige årsaker til svie ved vannlating. De vanligste årsakene er urinveisinfeksjon og kjønnssykdom, men det er også andre årsaker til dette symptomet.

Svie ved vannlating

Svie ved vannlating er et relativt vanlig symptom. Andre symptomer som man kan oppleve samtidig med sviende vannlating kan være hyppig vannlating, ubehag nederst i magen og blod i urinen.

Årsaker

Ved hyppig og sviende vannlating av under en ukes varighet er den mest sannsynlige forklarinen urinveisinfeksjon. Ved lengre varende plager er det økende sannsynlighet for at det kan skyldes kjønnssykdommer. Andre årsaker kan være såre slimhinner etter overgangsalder eller lokalirritasjon av f.eks. såpe o.l.

Diagnose og behandling

Hvis plagene skyldes urinveisinfeksjon er plagene som oftest forbigående i løpet av en ukes tid. Ved sterke plager i forbindelse med urinveisinfeksjon kan det være aktuelt med antibiotikabehandling. Nettlegevakt kan hjelpe deg med behandling for urinveisinfeksjon.

Hvis man mistenker at plagene skyldes kjønnssykdommer bør man ta en test. En test kan tas hos fastlegen, helsestasjon for ungdom og teststasjoner i de store byene. Nettlegevakt tilbyr test for kjønnssykdommer som du kan få tilsendt og ta hjemme. Behandling ved positiv test er antibiotika.

Når bør du oppsøke lege

Ved svie ved vannlating som ikke går raskt over bør du kontakte lege for videre utredning og behandling.

Hva kan Nettlegevakt hjelpe med

Ved urinveisinfeksjon kan Nettlegevakt hjelpe med behandling. Trykk deg videre på knappen under hvis du ønsker mer informasjon om dette!

Har du andre spørsmål? Chat med oss!