hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

P-piller og menstruasjon

P-piller består enten av èn eller to hormoner som ligner de der naturlig forekommer i kroppen. Disse hormonene vil også påvirke menstruasjonen på ulike måter.

Menstruasjon er når livmorslimhinnen avstøtes, og deretter blør ut gjennom skjeden. Når menstruasjonen er overstått, er livmorslimihinnen tynn, og klar for å bygges opp igjen.

Menstruasjon kommer stort sett jevnlig som en del av menstruasjonssyklusen, men noen kan oppleve disse som uregelmessige.

Menstruasjonssyklusen er styrt av hormoner som skilles ut fra hypofysen. P-piller inneholder hormoner som påvirker disse, og derav påvirker menstruasjonssyklusen.

P-piller med to hormoner

P-piller av denne typen, også kalt kombinasjonspreparat, vil kunne styre styre menstruasjonssyklusen og samtidig forhindre eggløsning. Man får en mer regelmessig og forutsigbar bortfallsblødning som ligner menstruasjon, samtidig som man forhindrer graviditet. Det er også mulig å "hoppe over" menstruasjonen - dette fremgår på pakningsvedlegget.

Et brett består av tabletter med hormoner (aktive tabletter) og tabletter uten hormoner (inaktive tabletter). Så lenge man tar de aktive tablettene vil man forhindre eggløsning, og når man går over på de inaktive tablettene, vil en bortfallsblødning som ligner menstruasjon oppstå etter 2-3 dager.

Disse preparatene er også forbundet med økt risiko for blodpropp, ler mer om dette her.

P-piller med ett hormon

P-piller av denne typen kan ikke styre menstruasjonen, men forhindre graviditet ved å forhindre eggløsning og fortykke slimet i livmorhalsen for å gjøre denne ugjennomtrengelig for sædceller. Noen P-piller i denne gruppen av de laveste dosene har kun sistnevnte egenskap. Med disse pillene er det vanskelig å forutse hvordan menstruasjonen vil bli - noen fortsetter med regelmessige menstruasjoner, noen får uregelmessige mesntruasjoner mens andre får helt opphør av menstruasjon.

Udiagnostisert uregelmessig blødning

Dersom man opplever uregelmessig blødning, er det viktig at man først kontakter lege for å vurdere årsaken til dette. Årsakene kan være mange, og man vil være tryggere med p-piller dersom man først får dette sjekket ut.

Blødninger under bruk av p-piller

Dersom man opplever menstruasjonsblødninger under bruk av p-piller, for eksempel ved bruk av kombinajsonspiller hvor blødningene kommer uventet, skal man kontakte lege for å få dette vurdert.

På Nettlegevakt kan du bestille ulike former for P-piller ut fra hvilket behov du har. Trykk videre på lenken under.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!