hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

P-piller og menstruasjon

P-piller består enten av èn eller to hormoner som ligner de der naturlig forekommer i kroppen. Disse hormonene vil også påvirke menstruasjonen på ulike måter.

P-piller med to hormoner

P-piller av denne typen vil kunne styre styre menstruasjonssyklusen og samtidig forhindre eggløsning. På denne måten kan man få en mer regelmessig og forutsigbar menstruasjon, samtidig som man forhindrer graviditet. Det er også mulig å "hoppe over" menstruasjonen - dette fremgår på pakningsvedlegget.

P-piller med ett hormon

P-piller av denne typen kan ikke styre menstruasjonen, men forhindre graviditet ved å forhindre eggløsning og fortykke slimet i livmorhalsen slik at sædceller ikke trenger gjennom til livmorhulen. Noen P-piller i denne gruppen av de laveste dosene har kun sistnevnte egenskap. Med disse pillene er det vanskelig å forutse hvordan menstruasjonen vil bli - noen fortsetter med regelmessige menstruasjoner, noen får uregelmessige mesntruasjoner mens andre får helt opphør av menstruasjon.

Udiagnostisert uregelmessig blødning

Dersom man opplever uregelmessig blødning, er det viktig at man først kontakter lege for å vurdere årsaken til dette. Årsakene kan være mange, og man vil være tryggere med p-piller dersom man først får dette sjekket ut.

På Nettlegevakt kan du bestille ulike former for P-piller ut fra hvilket behov du har.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!