hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

P-piller og risiko for blodpropp

P-piller kan øke risikoen for blodpropp. Dette er det viktig at alle som bruker p-piller er klar over.

P-piller og blodpropp

All hormonell prevensjon som inneholder en kombinasjon av et østrogen og et progestogen (kombinasjons-p-piller, p-plaster eller p-ring) øker risikoen for å få blodpropp.

Risikoen for blodpropp er liten (5-12 tilfeller per 10 000 kvinner per år), men blodpropper kan være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.

Det er viktig at du er klar over hva som kan gi deg en økt risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du skal være på vakt overfor og hva du bør gjøre.

I hvilke situasjoner er risikoen for blodpropp økt?

 • Det første året du bruker et hormonelt kombinasjonspreparat (også hvis du starter opp igjen etter en pause på 4 uker eller mer)
 • Dersom du er overvektig (kroppsmasseindeks, BMI, over 30 kg/m2 )
 • Dersom du er eldre enn 35 år
 • Dersom du har et nært familiemedlem som har hatt blodpropp i relativt ung alder (f.eks. under 50 år)
 • Dersom du har født i løpet av de siste ukene
 • Dersom du røyker og er eldre enn 35 år, anbefales det på det sterkeste at du slutter å røyke eller at du bruker en annen prevensjonsmetode enn et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel.

Ta umiddelbart kontakt med lege ved følgende symptomer

 • Smerte eller hevelse i ett ben eller arm, eventuelt sammen med ømhet, varme eller endret hudfarge (blek, rød eller blå). Dette kan være tegn på blodpropp i en av årene i ben eller arm.
 • Plutselig tungpust eller rask pust, sterk smerte i brystet som ofte forverres når du puster dypt, plutselig, kraftig hoste uten en klar årsak. Dette kan være tegn på blodpropp i lungene. Blodpropp i lungen må behandles så raskt som mulig.
 • Brystsmerte i form klemmende smerter, trykkfølelse, som kan stråle ut til ryggen, kjeve, hals, mage eller arm. Dette kan være tegn på hjerteinfarkt.
 • Plutselige problemer med å snakke, redusert kraft eller følelse i en side av kroppen, ansiktsskjevhet. Dette kan være tegn på hjerneslag.

Det skal være lav terskel for å kontakte lege dersom du har symptomer på blodpropp.

Andre situasjoner som kan øke risiko for blodpropp

 • Nettopp har gjennomgått en operasjon
 • Har vært sengeliggende i lang tid (f.eks. på grunn av skade eller sykdom, eller hvis du har et gipset ben)
 • Er på langvarig reise (flytur på mer enn 4 timer)

Oppgi at du bruker p-piller

Husk å informere om at du bruker p-piller ved kontakt med helsevesenet.

 • Skal ha eller nylig har hatt en operasjon
 • Blir spurt av helsepersonell om du bruker noen legemidler
 • Ved all kontakt med lege/helsevesenet.

Det er ellers anbefalt å lese pakningsvedlegget som følger med p-pillene.

Øker alle P-piller risiko for blodpropp?

P-piller uten østrogen, som kun inneholder Gestagen, gir ikke økt risiko for blodpropp. Disse preparatene kan dog gi mer uregelmessige blødninger.

Kilder:

 1. Lægemiddelstyrelsen. Tjekliste til læger der ordinerer kombinerede hormonelle kontracetpiva. Publisert 08.01.2016. Uthentet: 16.06.2022.
 2. Legemiddelverket. Sjekkliste og informasjon til deg som forskriver p-piller. Oppdatert: 11.06.2018. Publisert: 22.06.2016. Uthentet: 16.06.2022.
 3. Legemiddelverket. Informasjonsark til kvinner som minner om symptomer og tegn på dyp venetrombose, lungeemboli og hjerneslag. Oppdatert: 11.06.2018. Publisert: 22.06.2016. Uthentet: 16.06.2022.
 4. Sex of Samfunn. Prevensjon - Hva passer for meg? https://sexogsamfunn.no/prevensjon/hva-passer-for-meg/# . Uthentet: 16.06.2022.
 5. Legemiddelverket. Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. Oppdatert: 02.02.2022. Publisert: 22.06.2016. Uthentet: 16.06.2022.
 6. Sex og samfunn. Prevensjon. Gestagen p-pille. https://sexogsamfunn.no/prevensjon/gestagenpille/ . Uthentet: 16.06.2022.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!