hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Sikkerhet

Nettbaserte helsetjenester setter høye krav til sikkerhet, både for den enkelte pasient og for IT-systemene bak.

Nettlegevakt forholder seg til Norm for informasjonssikkerhet som er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på gjeldende lovverk.

Du kan derfor være trygg på at opplysninger du oppgir på Nettlegevakt vil bli behandlet fortrolig og sikkert.

All kommunikasjon er kryptert og kontakter blir journalført i et sikkert journalsystem (Infodoc).

Angående pasientsikkerhet legger vi mye arbeid i algoritmene og behandlingene vi tilbyr. Det er et omfattende arbeid som ligger til grunn før vi lanserer en behandlingsmulighet. Diagnostisering og behandling følger offentlige retnlingslinjer tilpasset et digitalt medium.

Alle leger som jobber hos Nettlegevakt har taushetsplikt.

Se ellers personvernerklæring og brukeravtale.

Har du som leser dette spørsmål eller kommentarer hører vi gjerne fra deg.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!