hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Høy puls

Puls - antall hjerteslag per minutt, vil normalt sett variere gjennom hele døgnet. I hvile ligger pulsen normalt mellom 60 - 100 hjerteslag per minutt, og er helt regelmessig.

Hva er normal puls?

For et voksent menneske er en normal puls i hvile mellom 60 til 100 pulsslag per minutt. Pulsen skal også være regelmessig - det vil si at pulsen slår jevnt med de samme intervaller hele tiden. Puls stiger ofte under fysisk aktivitet, men også stress. Maksimal puls sier man i grove trekk er 220 minus alder.

Årsaker til høy puls

Under stress og fysisk aktivitet er det helt vanlig at pulsen stiger. Når man så er i ro, og i hvile, vil pulsen stort sett legge seg mellom 60 - 100 slag per minutt. Dersom pulsen ligger vedvarene over dette, kan dette relateres til:

  • Høyt stoffskifte
  • Blodfattighet
  • Ubalanse i blodets salter
  • Høyt blodtrykk
  • Høyt koffeininntak
  • Feber

Andre årsaker til høy puls kan være forstyrrelser i hjertets elektriske nettverk - vi kaller dette hjerterytmeforstyrrelser.

Utredning

Årsakene til høy puls kan undersøkes av fastlegen. Normalt sett vil legen lytte på hejrtet med stetoskop, ta blodprøver, og ta et hjertekardiogram (EKG). Hvis ikke man finner årsaken, kan man bli henvist til hjertespesialist. I tillegg til undersøkelse hos lege, kan du bestille døgnregistrering av hjerterytme som kan avdekke eventuelle hjerterytmeforstyrrelser.

Jeg har høy puls i hvile - når kontakter jeg lege?

Dersom du har høy puls med ledsagende brystsmerter eller tungpust, skal du ringe 113 eller til legevakt 116117 og rådføre deg.

Jeg ønsker å få pulsen min vurdert av spesialist

På Nettlegevakt kan du bestille døgnregistrering av hjerterytme. Her kan man se hvordan pulsen ligger gjennom døgnet, og minst like viktig kan man se hvilken hjerterytme man har - det vil si om man har en regelmessig hjerterytme eller uregelmessig hjerterytme som for eksempel hjerteflimmer. På denne måten kan både undersøkel om hjertet slår normal, men også oppdage tilstander på et tidlige stadie hvor det finnes behandling å få.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!