hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Høy puls

Puls - antall hjerteslag per minutt, vil normalt sett variere gjennom hele døgnet. I hvile ligger pulsen normalt mellom 60 - 100 hjerteslag per minutt, og er helt regelmessig.

Hva er normal puls?

For et voksent menneske er en normal puls i hvile mellom 60 til 100 pulsslag per minutt. Pulsen skal også være regelmessig - det vil si at pulsen slår jevnt med de samme intervaller hele tiden. Maksimal puls sier man i grove trekk er 220 minus alder.

Regulering av puls

Pulsen er dynamisk, og vil hele tiden tilpasse seg kroppens tilstand. Pulsen blir regulert av nervesystemet og hormoner, og pulsendring kan skje på svært kort tid, altså sekunder, som er respons på kroppens signaler.

Høy puls

Det er en rekke tilstander som gjør at pulsen stiger, som en normal respons på signaler hjertet får. Som oftest får hjertet et signal enten fra hormoner eller nervesystemet som på kort tid kan øke pulsen. Årsaker til høy puls er derfor blant annet:

 • Fysisk aktivitet
 • Blodmangel eller blodfattighet
 • Feber
 • Stress
 • Angst
 • Høyt stoffskifte
 • Stimulerende stoffer (koffein, amfetamin, kokain)

I noen tilfeller kan høy puls være på grunn av en hjerterytmeforstyrrelse. I slike tilfeller vil ofte pulsen bli svært høy og ubehagelig, gjerne en opplevelse av hjertebank.

Utredning

Årsakene til høy puls kan undersøkes av fastlegen. Normalt sett vil legen lytte på hjertet med stetoskop, ta blodprøver og og et hjertekardiogram (EKG). Om årsaker ikke kan stadfestes, kan man henvises til hjertespesialist for videre utredning.

Utover ordinær undersøkelse hos lege, kan du bestille døgnregistrering av hjerterytme som kan avdekke eventuelle hjerterytmeforstyrrelser.

Jeg har høy puls i hvile - når kontakter jeg lege?

Dersom du har høy puls med ledsagende svimmelhet, brystsmerter, tungpust eller at du er blek og klam, skal du ringe 113 eller til legevakt 116117 og rådføre deg.

Jeg ønsker å få pulsen min vurdert av spesialist

På Nettlegevakt kan du bestille døgnregistrering av hjerterytme. Dette er et medisinsk sertifisert diagnostisk verktøy for kontinuerlig overvåkning 24 timer i døgnet i opptil 7 dager av hjerterytmen for å avdekke hjerterytmeforstyrrelser. På denne måten kan man både undersøke om hjertet slår normalt og oppdage eventuelle hjerterytmeforstyrrelser på et tidlige stadie hvor det finnes behandling å få, for eksempel atrieflimmer.

Kilder:

 1. William H Sauer, MD et al. UpToDate.com. Normal sinus rhythm and sinus arrhythmia. Literature review current through: Mar 2023. This topic last updated: Aug 10, 2022. Uthentet 23.04.23.
 2. Munther K Homoud, MD et al. UpToDate.com. Sinus tachycardia: Evaluation and management. Literature review current through: Mar 2023. This topic last updated: Apr 25, 2022. Uthentet 23.04.23.
 3. Harald Arnesen. Store Norske Leksikon, Store Medisinske Leksikon. Puls. SIST OPPDATERT: 2. januar 2023. Uthentet 23.04.23.
 4. ECG247. Hjerterytmeanalyse. https://ecg247.com/

Har du andre spørsmål? Chat med oss!