hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Røykestopp

Her kan du få resept på røykestopptabletten Champix.

En lege går gjennom opplysningene du sender inn og må godkjenne forespørselen. Hvis legen trenger flere opplysninger blir du ringt opp.

NB: det er nå langvarig mangel på Champix på apotekene og dessverre ikke mulig å si noe om når de kommer inn igjen. Siste informasjon tilsier høsten 2023. Bestilling er inntil videre stengt.

  • Pris er kr 349.
  • Hvis du ikke får behandling betaler du ingenting.
  • Gjennomsnittlig svartid er 5 minutter.

Les mer: SÅ kort tid tar det før røykestopp hjelper

Dette bør du vite om Champix

Champix har vist seg som den kanskje aller beste medisinen for røykestopp. Mange pasienter har over de senere år hatt suksess med spesielt røykeslutt på denne tabletten. Vi vet også at den virker mot øvrige nikotinpreparater også, som for eksempel snus.

Champix inneholder et virkestoff som binder seg til samme reseptorer i hjernen som nikotinet binder seg til. Virkestoffet har høyere bindingsevne enn nikotinet. Dermed reduseres og utkonkureres nikotinet fra reseptorene og du får redusert effekt av røyken/snusen. Likevel gir Champix sitt virkestoff noe stimuli i seg selv og forenkler nikotinavvendingen.

Resulatet blir i praksis at du ikke får den effekten du ønsker når du røyker eller snuser. Du sitter igjen med den dårlige lukten av røyken uten at den «virker» slik du er vant til. Dette gjør det enklere for deg å redusere/kutte røyken/snusen.

Champix finnes i en startpakke og en pakke for videre behandling. Før du starter er det viktig at du leser forpakningsvedlegget grundig.

Plan

Du bør fastsette en dato for røykeslutt/snus-slutt. Dosering bør vanligvis igangsettes 1-2 uker før denne dato.

  • Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig.
  • Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig.
  • Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig.

12 ukers behandling anbefales. For deg som har klart å slutte å røyke etter 12 uker kan tilleggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes for fortsatt røykfrihet.

Alternativ plan

Gradvis tilnærming til røyke/snus-slutt med behandling om du ikke klarer eller ønsker å slutte brått. Røykingen/snusingen bør reduseres i løpet av de 12 første ukene med behandling og slutte innen utgangen av den behandlingsperioden. Du bør deretter fortsette med behandlingen i ytterligere 12 uker, som gir en behandlingstid på totalt 24 uker.

For deg som ikke har klart å slutte å røyke/snuse, eller som får tilbakefall, kan et nytt behandlingsforsøk vurderes dersom du ønsker det. Om du ikke tolererer bivirkningene, kan du midlertidig eller permanent redusere dosen til 0,5 mg 2 ganger daglig. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes.