hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Medisiner mot urinveisinfeksjon

Her er en oversikt over de vanligste medisinene mot urinveisinfeksjon.

Medisiner mot urinveisinfeksjon

Det finnes både medisiner mot en akutt infeksjon og forebyggende medisiner.

Akutt urinveisinfeksjon

Mot akutt urinveisinfeksjon brukes det antibiotika som behandling. Selexid, Trimetoprim og Furadantin er førstevalg ved vanlige urinveisinfeksjoner ifølge nasjonale retningslinjer.

Selexid

Selexid (byttepreparat Penomax) er den mest brukte medisinen mot urinveisinfeksjon. Det er et amidinopenicillin, og er en smalspektret antibiotikatype som nesten kun brukes ved urinveisinfeksjon.

Anbefalt dosering er 1 tablett 3 ganger daglig i 3-7 dager avhengig av alder, kjønn og type infeksjon.

Medisinen har få bivirkninger. Urolig mage kan forekomme. De som er allergiske mot penicillin eller har hatt mer enn to kurer Selexid innenfor samme år, kan med fordel velge en annen antibiotikatype. Selexid kan tas med eller uten mat.

Les mer om Selexid i Felleskatalogen.

Trimetoprim

Trimetoprim er også et smalspektret antibiotika som brukes hovedsakelig mot urinveisinfeksjon.

Anbefalt dosering er 1 tablett 2 ganger daglig i 3-7 dager.

Medisinen har få bivirkninger utenom mageubehag og eventuelt allergisk reaksjon som er sjelden. Det anbefales rikelig vann i forbindelse med inntak.

De senere årene er det blitt noe mer resistens for Trimetoprim, som gjør at man noen ganger må bytte til en annen antibiotika hvis den ikke har effekt.

Les mer om Trimetoprim i Felleskatalogen.

Furadantin

Furadantin er et eldre antibiotika som er effektivt og virksomt mot urinveisinfeksjon. Det er spesielt lite resistensdrivende og relativt lite bruk, og har i samfunnet lav resistens.

Vanlig dosering er 1 tablett 3 ganger daglig i 3-7 dager avhengig av alder, kjønn og type infeksjon.

Det er få bivirkninger og tolereres godt. Det er anbefalt å ta Furadantin med mat, fordi det ellers kan gi noe kvalme.

Les mer om Furadantin i Felleskatalogen.

Ciproxin

Ciproxin (ciprofloxacin) er et fluorokinolon. Det er et sterkt og bredspektret antibiotika som brukes mot urinveisinfeksjon i helt spesielle tilfeller, samt andre typer infeksjoner. Siden er er bredspektret, ønsker man å bruke dette minst mulig.

Vanlig dosering er 1 tablett 2 ganger daglig i 3-7 dager.

Bivirkninger er typisk mageubehag og kvalme, men vanligvis ikke uttalt.

Les mer om Ciproxin i Felleskatalogen.

Bactrim

Bactrim er en kombinasjon av Trimetoprim og Sulfa. Kombinasjonen gjør medisinen ekstra potent. Den er ikke førstevalg på grunn av en bredspektret virkning i kroppen, men brukes i spesielle tilfeller av urinveisinfeksjon og ved nyrebekkenbetennelse.

Vanlig dosering er 2 tablett 2 ganger daglig i 7 dager.

Bivirkninger som er vanlige er mageubehag/kvalme.

Les mer om Bactrim i Felleskatalogen.

Forebyggende medisiner

Disse medisinene brukes for å forebygge infeksjoner.

Hiprex

Hiprex er en medisin som gjør at urinen surgjøres og bakterier brytes ned. Dermed senkes risikoen for å få urinveisinfeksjon. Hipex klassifiseres ikke som et antibiotika, og det er ikke effektivt mot pågående urinveisinfeksjoner.

Vanlig dosering av Hiprex er 1 tablett 2 ganger daglig fast.

Bivirkningene er relativt beskjedne, men noen opplever kvalme og uvelhet. Dette legemiddelen brukes helt hos personer som stadig får urinveisinfeksjoner, og har som hensikt å forebygge infeksjonene, enn å behandle dem.

Les mer om Hiprex i Felleskatalogen.

Vagifem

For kvinner kan slimhinnene forandre seg ved fravær av østrogenpåvirkning, for eksempel etter overgangsalder. Det kan disponere for urinveisinfeksjon. Vagifem er et lokalt virkende østrogen som gjenoppretter slimhinnenes normale funksjon, og dermed forebygger urinveisinfeksjon og underlivsplager i forbindelse med overgangsalder.

Les mer om Vagifem i Felleskatalogen.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Hos Nettlegevakt kan du få resept mot urinveisinfeksjon hvis din infeksjon etter legens vurdering lar seg behandle sikkert over nett. Trykk deg videre på knappen under for å lese mer.

Kilder:

  1. Norsk legemiddelhåndbok. Pivmecillinam. Publisert: 16.11.2016. Sist endret: 23.08.2018. Uthentet: 08.10.23. Link
  2. Norsk legemiddelhåndbok. Trimetoprim. Publisert: 16.11.2016. Uthentet: 08.10.23. Link
  3. Norsk legemiddelhåndbok. Nitrofurantoin. Publisert: 16.11.2016. Uthentet: 08.10.23. Link
  4. Helsedirektoratet. Urinveisinfeksjoner. Sist faglig oppdatert: 28. september 2023. Uthentet: 08.10.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!