hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Trikomonas - årsak, symptomer og behandling

Trikomonas er en encellet organisme som kan smitte og skape sykdom hos mennesker.

Trikomonas vaginalis er en parasitt og seksuelt smittsom. For denne organismen er mennesker det eneste reservoaret, men kan overleve utenfor kroppen i omlag 24 timer.

Forekomst

I Norge er tilstanden svært sjelden, men på verdensbasis er dette et av de mest hyppigste seksuelt overførbare sykdommene. Høyest forekomst i USA, Øst-Europa og lavinntektsland.

Smitte

Smitte skjer gjennom seksuell kontakt. Både kvinner og menn kan smittes.

Symptomer

Symptomene kan varier fra ingen til flere, men de klassiske er;

  • Kløe i underlivet
  • Grå, gul eller grønnlig tynn skummende utflod med ubehagelig lukt
  • Smerter i underlivet, også ved vannlatning og samleie
  • Noen opplever forverring under menstruasjon

Diagnose

pH i utflodet vil alltid være over 4,5 og dette måles da på et legekontor. Ved samtidig klasiske symptomer er dette nok for å igangsette behandlig. Noen laboratorier kan også analysere utflodet for trikomonas.

Behandling

Tilstanden behandles med antibotika. Kontroll etter behandling er ikke nødvendig dersom symptomene går over.

Nettlegevakt har ikke et tilbud mot Trikomonas-infeksjon per i dag.

Dersom usikkerhet omkring diagnose

Dersom man er seksuelt aktiv kan test for andre seksuelt overførbare infeksjoner også være aktuelt. Nettlegevakt tilbyr både test og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.

Nettlegevakt har også en informasjonsside om utflod og hvilke tilstander som kan gi disse symptomene.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!