hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Movember - måneden for menns helse

Movember - Moustache November - er en årlig kampanje for å øke bevissthet omkring menns helse, spesielt på kartet er selvmord, testikkelkreft og prostatakreft.

Movember

Prostatakreft

I 2022 fikk 5424 menn prostatakreft. Dette er noen få fler enn året før; 2021 fikk 5188 menn denne diagnosen. Halvparten av disse var under 70 år, og er såleden den vanligste kreftformen hos menn, og det er estimert en 16,1% risiko for at menn får dette før fyldte 80 år.

Symptomer på prostatakreft er blant annet

 • Svak urinstråle
 • Vansker med å tømme urinblære
 • Blod i urin eller sæd

Utredningen begynner oftest hos fastlegen. Der gjøres en undersøkelse av prostata hvor fastlegen fører en finger inn i endetarmen for å kjenne på prostataens form og fasong. Ofte tas også blodprøve og måler PSA (prostata spesifikt antigen) i blodet. PSA er ofte forhøyet ved prostatakreft, men kan også være forhøyet ved andre tilstander, for eksempel betennelse i prostata.

Dersom undersøkelser hos fastlegen vekker mistanke til kreft, blir man henvist i et kreftpakkeforløp for videre utredning på sykehus. Etter flere undersøkelser blir man tilbudt behandling tilpasset hvert enkelt tilfelle.

Testikkelkreft

I 2022 fikk 286 denne kreftformen, dette er relativt stabilt med sammenligning til 2020 hvor det var registrert 285 nye tilfeller av testikkelkreft. Det er en relativt sjelden kreftform, men allikevel den vanligste kreftformen hos menn under 35 år.

Symptomer på testikkelkreft er blant annet

 • Smerter i testikkel
 • Forstørret testikkel eller tyngdefornemmelse
 • Merkbar kul i testikkel
 • Plutselig oppstått smerter i ryggen eller tungpust dersom spredning fra testikkel

Det finnes i dag god behandling av de ulike formene for testikkelkreft. For menn selv er det viktig å være oppmerksom på forandringer i en tesikkel - og kontakte lege ved den minste uskkerhet.

Selvmord blant menn

To av tre personer som begår selvmord er menn, som utgjør ca 400 personer årlig i Norge. Man regner ca 10 etterlatte for hvert selvmord, det vil si totalt ca 4000 etterlatte hvert år. Studier viser at flere etterlatte sliter med psykisk sykdom i etterkant av at deres relasjon begår selvmord.

Står du selv i en krise eller har en relasjon til et menneske i krise, kontakt:

 • Akutt selvmordsfare? Ring 113
 • Legevakt: 116 117
 • Krisetelefon for barn og unge: 116 111

Har du eller en pårørende psykiske vansker - kontakt fastlegen. Du kan også søke informasjon på https://mentalhelse.no/ som også har døgnåpen telefontjeneste.

Nettlegevakt har fokus på menns helse

Å vår egen behandlingskategori Menns helse har vi flere behandlingstilbud med rask og enkel hjelp.

Kilder:

 1. Kreftregisteret.no. Prostatakreft Link. Sist oppdatert: 06.09.2023. uthentet: 05.11.23.
 2. Kreftregisteret.no. Testikkelkreft Link
 3. Folkehelseinstituttet. Selvmord i Norge. Oppdatert 16.11.2022. Uthentet: 05.11.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!