hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Matallergi - årsak, symptomer og behandling

Matallergi oppstår når kroppens immunsystem reagerer på maten vi spiser. Dette oppstår enten på enkelte eller flere ulike matvarer.

Nøtter

Matallergi er når det oppstår en ugunstig imunreaksjon mot proteiner i maten vi får i oss.

Symptomer

Symptomene kan være varierende i grad og styrke, og hvor raskt de inntrèr. De vanligste symptomene er

 • Kvalme og oppkast
 • Magesmerter
 • Hudutslett (elveblest)
 • Diarè
 • Hodepine
 • Forverring av eksem

Utredning

Det viktigste ved utredning av allergier er at man kan påvise en sammenheng mellom allergiske symptomer og bestemt(e) matvare(r). Man kan systematisk ekskludere bestemte matvarer, og/eller innta bestemte matvarer og registrere reaksjoner. Blodprøver og prikktest kan også være ledd i utredning av allergi. Dette skal gjøres i samråd med lege.

Behandlig

Det viktigste er å identifisere matvaren man er allergisk overfor, og eliminere dette fra kostholdet sitt. Det skal være gode holdepunkter, og i samråd med lege, at man stiller diagnosen, slik at man ikke unødig eliminerer mat man faktisk tåler.

Enkelte har så kraftig reaksjon, at de har behov for adrenalin i sprøyteform man kan ta dersom man har en kjent allergi hvor symptomene er kraftige og kan være til alvorlig helsefare.

Prognose

Flere barn, spesielt under 3 år, utvikler allergi hvor det mest vanligste er melk og egg. Utover dette er ofte allergi en vedvarende tilstand.

Er allregi farlig?

Allergi som fører til kraftige immunreaksjoner umiddelbart etter matinntak kan være livsfarlig. Ambulanse skal tilkalles dersom dette oppstår. De vanligste symptomene på kraftig allergi reaksjon, også kalt anafylaksi, er;

 • Tungpust
 • Hevelser i svelg og ansikt
 • Raskt utviklende elveblest
 • svimmelhet
 • Varmefølelse

Andre får mildere symptomer med ubehag i mage, uten at det fører til store utbredte reaksjoner.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!