hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Jeg har blitt gravid

Når man er gravid, er det mange anbefalinger som gjelder både for næringstilskudd, forsiktighetsregler, matvaner og oppfølging.

Så fort man er blitt gravid, er det en rekke forholdsregler man er anbefalt å følge. Forholdsreglene er ment for å minimere risikoen for fosterskader, slik at man på best mulig måte legger tilrette for et normalt svangerskap og normal utvikling av fosteret.

Vitamin-tilskudd

Vitamin B9

Det er anbefalt at man tar 0,4 mikrogram folat (B9-vitamin) 1 gang daglig frem til 12. svangerskapsuke. Dette er for å unngå defekter i nervesystemets utvikling.

Vitamin D

Det er anbefalt 10 mikrogram Vitamin D hver dag, dette gjelder også for de som ikke er gravide, spesielt i vinterhalvåret. Man kan så i seg vitaminet gjennom kostholdet, eller at man tar det som tilskudd i form av dråper eller tabletter som kjøpes reseptfritt på apoteket.

Unngå rått kjøtt og myke oster

Rått kjøtt og myke oster kan inneholde bakterien Listeria monocytogenes. Dette er en bakterie som kan overføres til fosteret, og føre til infeksjon. Tidlig i svangerskapet kan dette føre til abort, og senere i svangerskapet kan dette medføre alvorlig infeksjon hos fosteret. Dersom man steker maten slik at kjernetemperaturen overstiger 75 grader, vil bakterien dø, og det er ikke lenger risiko for å bli syk av denne bakterien. Et tips er å bruke et steketermometer i maten slik at man er sikker på at den har passert 75 grader.

Vask grønnsaker og salat, og unngå kattene

En parasitt med navnet Toxoplasma gondii finnes naturlig i jorden, og til dels i katteavføring. Dersom den gravide får i seg denne parasitten, kan den overføres til fosteret og gi alvorlige skader.

Ettersom parasitten finnes i jorden, kan den forekomme på grønnsaker og frukter. Det er derfor svært viktig at man vasker dette godt før man spiser det. Dersom man varmebehandler maten til over 75 grader, vil parasitten dø, og derfor vil mat over denne temperaturen anses som trygt å spise for gravide. Parasitten kan også finnes i rått kjøtt, derfor skal også alt kjøtt gjennomstekes til kjernetemperatur er over 75 grader.

Skal du jobbe med jord, for eksempel hagearbeid, så bruk alltid hansker og vask hendene godt etterpå!

Tobakk og alkohol

Det er anbefalt at man ikke drikker alkohol eller røyker under svangerskapet. Begge er relatert til flere uønskede effekter på fosteret.

Andre anbefalinger

Derso du har en underliggende sykdom eller bruker medisiner, er det viktig å raskt ta kontakt med din lege for å vurdere håndteringen av dette under svangerskapet. Noen medisiner skal ikke tas når man er gravid, og noen sykdommer krever ekstra oppfølging.

Utover dette, ta kontakt med jordmor på lokal helsestasjon eller fastlege for å starte din svangerskapsoppfølging. Den første kontrollen gjøres normalt sett mellom 6. til 12. svangerskapsuke.

Abort

I noen tilfeller er graviditeten uønsket, og kvinnen har grunnet for abortønske. Les mer om dette her.

Her er mer utfyllende og grundigere informasjon om forholdsregler og oppfølging i svangerskaper.

Kort oppsummert

Disse forholdsregler anbefales ved graviditet:

 • Ta B9-vitamin tilskudd de første 3 måneder av svangerskapet
 • Varm alt kjøtt slik at kjernetemperatur er over 75 grader
 • Ikke spis myke oster som ikke er varmebehandlet
 • Frukt og grønt som ikke er varmebehandlet skal vaskes grundig
 • Vask deg alltid på hendene før måltider
 • Stump røyken og stopp alkoholinntaket
 • Bruker du medisiner eller har en sykdom, skal du raskt kontakte lege
 • Bestill time for første svangerskapskontroll hos jordmor eller fastlege

Kilder:

 1. Nature.com. On-demand male contraception via acute inhibition of soluble adenylyl cyclase. Published: 14 February 2023. Link
 2. Helsenorge.no. Kosthold for gravide. Sist oppdatert onsdag 1. februar 2023. Uthentet: 10.11.23. Link
 3. Folkehelseinstituttet. Toksoplasmose - veileder for helsepersonell. Oppdatert 07.07.2019. Uthentet: 10.11.23. Link
 4. Helsenorge.no. Gravid. Uthentet: 10.11.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!