hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Uønsket graviditet og abort

Uønsket eller uventet graviditet er ikke uvanlig. Omlag halvparten av alle graviditeter er ikke planlagt, og flere av disse er også uønsket. Man kan selv bestemme å avslutte graviditeten tidlig i svangerskapet.

Abort betyr å avbryte svangerskapet. Dette kan gjøres med medisiner eller kirurgi. Det er også lover og regler som regulerer når i svangerskapet dette kan gjøres.

Svangerskapslengde og abort

Svangerskapslengde defineres fra siste mentruasjons første dag til og med dagens dato. Den betegnes uker + dager. For eksempel kan man si at svangerskapslengde er 7+2, som betyr 7 uker og 2 dager siden siste menstruasjons første dag.

Man kan selv bestemme å gjennomføre abort til og med svangerskapslengde 11+6, altså 11 uker og 6 dager. Da tar man selv kontakt med sykehuset direkte, og henvisning fra fastlege eller annen lege er ikke nødvendig.

Dersom man har passert svangerskapslengde 11+6, så må man søke en abortnemd for å kunne gjennomføre abort. Man må da kontakte fastlegen, sykehuset eller en gynekolog for å få hjelp i denne prosessen. Det bør gjøres så raskt som mulig.

Slik gjennomføres abort

Medisiner

Over 90% av alle aborter foregår med medisiner, og man kan velge å være hjemme. Medisinene får man utlevert fra sykehusavdelingen. Det er ikke rutine å få en kontroll på sykehuset dersom man aborterer før fullgåtte 12 uker, men i enkelte tilfeller kan man avtale en kontroll.

Kirurgi

Frem til 12. svangerskapsuke, kan men gjennomføre kirurgisk abort. Dette er et inngrep som foregår enten med lokalbedøvelse eller narkose, og varer omkring 10-20 minutter. Prosedyren utføres ved at legen utvider livmorhalsen, og fjernet morkake, foster og fosterhinne med et metall- eller plastrør. Det er vanligvis ingen kontroller i etterkant av inngrepet.

Overgrep og voldtekt

Dersom du har vært utsatt for overgrep/voldtekt, vil vi anbefale at du kontakter ditt nærmeste voldtekts- eller overgrepsmottak. Hvis du ikke vet hvordan du kommer i kontakt med dem, kan du ringe legevakten på telefon 116117 som vil være behjelpelig med å få deg i kontakt med dem.

De vil legge tilrette for samtale i trygge omgivelser, medisinsk undersøkelse med tanke på graviditet, smitte og skader, hjelpe deg å komme i kontakt med politiet, hjelp til advokat og rettsmedisinsk underøkelse for å sikre bevis. De har døgnåpent, og tilbudet er helt gratis. Hvor lang tid det er gått siden voldtekten har ingen betydning.

Kilder:

  1. Nature.com. On-demand male contraception via acute inhibition of soluble adenylyl cyclase. Published: 14 February 2023. Link
  2. Store Norske Leksikon. Abort. SIST OPPDATERT: 5. desember 2022. Uthentet: 10.11.23. Link
  3. Helsenorge.no. Til deg som vurderer abort. Sist oppdatert torsdag 29. juni 2023. Uthentet: 10.11.23. Link
  4. Norsk Helseinformatikk. Nhi.no. Medikamentell abort. Uthentet: 10.11.23. Link
  5. Norsk Helseinformatikk. Nhi.no. Kirurgisk abort. Uthentet: 10.11.23 Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!