hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hyppig nattlig vannlating

Hyppig vannlating, spesielt på nattestid, kan forekomme ved urinveisinfeksjon, og kan for mange være det eneste symptomet.

Ved urinveisinfeksjon vil urinveiene ofte bli betent. Dette gjør at nervene er lett påvirkelige, og det skal derfor lite til for at man får følelsen av å måtte på do å tisse, selv om det er lite urin i blæren. Mange vil derfor oppleve, spesielt på nattestid, at man ofte må på toalettet, og gjerne at mengdene urin som kommer ikke er så store. Dette kommer av betennelse og irritasjon av urinveiene.

Hyppig vannlating kan også komme av at man drikker for mye. Forskjellen fra urinveisinfeksjon, er at man gjerne tisser større mengden urin ved store væskeinntak, og ikke mange, små og hyppige tømminger.

Det finnes også en rekke andre årsaker til hyppig vannlating. Hos unge og fertile kvinner er diabetes en viktig sykdom man skal undersøke for, spesielt om man tisser store mengder urin, er mye tørst, og symptomene vedvarer over flere dager ut utsikter til bedring. Da skal lege kontaktes.

Dersom man opplever hyppig vannlating, og symptomene vedvarer enten man får behandling mot urinveisinfeksjon eller ikke, skal man kontakte lege for å finne årsaken til plagene. Hyppig vannlating er et svært vanlig symptom på urinveisinfeksjon, og mange vil nok oppleve å få behandling mot akkurat dette, og dersom symptomene vedvarer tross behandling, kan det hende årsak er en annen.

Ukomplisert urinveisinfeksjon

Grunnen til at vi nevner fertile, ikke-gravide kvinner i artikkelen, er fordi vi skiller mellom komplisert og ukomplisert urinveisinfeksjon. Enkelt sagt, for kvinner som får urinveisinfeksjon i alderen 15-65 år, kaller vi tilstanden ukomplisert urinveisinfeksjon. Tilstanden er for denne gruppen mennesker selvbegrensende, hvor behandling stort sett er for å dempe symptomer og forkorte sykdomsvarighet. For alle andre grupper mennesker (utenom barn - her gjøres individuelle vurderinger), så vil man kalle infeksjon i urinveiene for en komplisert urinveisinfeksjon. Derfor spiller alder og graviditetsstatus en svært viktig rolle i vurderingen av infeksjonen, da dette avgjør hvilken behandling man skal få.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Leger ved Nettlegevakt er raskt behjelpelig for behandling av urinveisinfeksjon hos fertile, ikke-gravide, kvinner. Følg linken nederst på siden for å komme videre.

Kilder:

  1. Folkehelseinstituttet. Grunnleggende om urinveisinfeksjoner. Oppdatert 09.04.2015. Uthentet: 12.01.24 link
  2. Helsedirektoratet. Urinveisinfeksjoner. Siste faglige endring: 2020. desember 2022. Uthentet: 21.01.24 Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!