hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hva er PMS og PMDD?

PMS (premenstruelt syndrom) er både fysiske og atferdsmessige forandringer som forekommer under andre halvdel av menstruasjonssyklusen. Det er svært ulikt i hvor stor grad kvinnen opplever dette. PMDD er en mer alvorlig variant.

Fertile kvinner som menstruerer kan oppleve kroppslige og emosjonelle symptomer i forbindelse med menstruasjon. Vi kan dele dette inn i ulike grader.

Premenstruelle symptomer

Mange kvinner opplever å få milde emosjonelle eller fysiske symptomer som for eksempel ømme bryster eller oppblåst mage 1-2 dager før mentruasjon. Dette er normalt, og kvalifiserer ikke til diagnosen PMS.

Premenstruelt syndrom (PMS)

Premenstruelt syndrom (PMS) er når plagene blir lengre og mer fremtredende. Vanlige symptomer av emosjonell art er irritabilitet, humørsvingninger, angst og depresjon, mens de fysiske symptomene gjerne er ømme bryster, ubehag i mage og hodepine. Premenstruelt syndrom oppstår i andre halvdel av menstruasjonssyklusen, i den såkalte luteale fasen, spesielt de siste 5 dager før ny menstruasjon oppstår.

Premenstruell dysforisk lidelse (PMDD)

Premenstruell dysforisk lidelse (PMDD) er en mer alvorlig form av PMS. I tillegg til symptomene til PMS, kan man også oppleve konsentrasjonsvansker, mangel på energi, søvnvansker, utmattethet, og evnetuelt at symptomene som ved PMS er av mer alvrorlig grad.

Det er viktig å presisere at symptomene skal opphøre ved menstruasjon. Dersom symptomene vedvarer utover menstruasjonen, skal man vurdere en annen diagnose.

Hvor mange opplever dette?

Premenstruelle symptomer: ca. 80%

PMS: ca. 12%

PMDD: ca. 1-5%

Varighet

Det er store ulikeheter i hvordan man opplever symptomene, og varierer ofte i intensitet, alvorlighetsgrad og varighet for den enkelte.Plagene vil ofte forsvinne ved overgangsalder når man slutter å menstruere.

Utredning

Diagnose baserer seg på symptomer, og ofte vil det være hensiktsmessig å skrive en symptom-dagbok over flere menstruasjonssykluser for å kunne se sammenhengen mellom symptomer og menstruasjon. Man vil deretter vurdere alvorlighetsgrad. Det er ingen blodprøver som har relevans for diagnosen.

Et viktig aspekt er at symptomene man opplever skal opphøre etter menstruasjon. Hvis ikke, så må annen diagnose vurderes.

Behandling

Dersom man har milde symptomer som ikke går ut over økonomi, sosial fungering eller betydelig økt stressnivå, og således ikke oppfyller kriterier for PMS eller PMDD, anbefales stress-reduserende tiltak, avslapping og trening.

Dersom symptomene er flere og påvirker dagliglivet, vil man primært forsøke p-piller eller antidepressiva. Dette må gjøres i samråd med lege. Behandlingen vil avhenge av kvinnens opplevelse av alvorlighetsgraden.

Snakk med din lege dersom du er plaget med dette, og ønsker råd og behandling for tilstanden.

Kilder:

  1. UpTodate.com. Clinical manifestations and diagnosis of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Literature review current through: Oct 2023. Last updated: Mar 25, 2022. Uthentet: 11.11.23. Link
  2. UpToDate.com. Patient education: Premenstrual syndrome (PMS) and premenstrual dysphoric disorder (PMDD) (Beyond the Basics). Literature review current through: Oct 2023. Last updated: Mar 20, 2023. Uthentet: 11.11.23. Link
  3. Potter J, Bouyer J, Trussell J, Moreau C. Premenstrual syndrome prevalence and fluctuation over time: results from a French population-based survey. J Womens Health (Larchmt). 2009;18(1):31–39.
  4. UpToDate.com Treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Literature review current through: Oct 2023. Last updated: Aug 16, 2022. Uthentet: 12.11.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!