hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hjertestans - hva er det og hvordan behandles det?

Ved hjertestans er det avgjørende med rask hjelp, umiddelbar hjerte- og lungeredning, og hjertestarter.

Hjertestans

Hjertestans konstateres ved:

 • Bevisstløshet
 • Fravær av, eller unormal pusting

Det er ikke nødvendig å kjenne etter puls for å konstatere hjertestans.

Kjeden som redder liv

Når hjertestans er konstatert, så er følgende helt avgjørende for best mulig prognose.

 1. Rask varsling til 113
 2. Raskt oppstart av god hjerte- og lungeredning (HLR)
 3. Tidlig tilkobling av hjertestarter
 4. God etterbehandling på sykehus

Før helsehjelpen kommer

Dersom du er vitne til hjertestans, er rask varsling til 113 og igangsetting av HLR (i den rekkefølgen) helt avgjørende for at vedkommende skal overleve. Det vil alltid komme helsehjelp, men i tiden frem til de kommer, må hjertekompresjoner utføres kontinuerlig.

Ditt tiltak med hjertekompresjoner til helsehjelpen kommer er helt avgjørende for at vedkommende skal overleve.

Dersom man har hjertestarter tilgjengelig, vil dette øke sjansen for overlevelse ytterligere. Da har man også mulighet for å gi behandling som kan få hjertet til å pumpe igjen.

Årsak

Ved hjertestans har hjertets pumpefunksjon opphørt. Årsaken til dette kan være mange og noen av de vanligste er:

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerterytmeforstyrrelse
 • For lite oksygen i blodet, f.eks. pga:
  • Blodpropp i lunger
  • Drukning
  • CO2-forgiftning
  • Alvorlig blødning

Etter akuttbehandling med HLR og hjertestarter må behandlingen rettes mot årsaken til hjertestansen.

Hjerte- og lungeredning (HLR)

Det er svært viktig at dette kommer raskt igang. Kompresjoner er det viktigste:

 • Pasient på ryggen på hardt underlagt
 • Stå på knærne ved siden av pasienten
 • Legg hendene over hverandre midt på brystet til pasienten
 • Trykk godt ned med raske trykk, frekvens ca. 100 per minutt.
 • Gi to raske innblåsinger med luft i pasienten etter hver 30. kompresjon.

Viktig at kompresjonene går mest mulig kontinuerlig. Dersom man har hjertestarter tilgjengelig, skal man forsøke etter beste evne å klistre på elektrodene med minst mulig avbrudd av kompresjoner.

Hjertestarter

De senere årene har mange bedrifter og privatpersoner gått til anskaffelse av hjertestarter. Dette for å ha hjelp raskt tilgjengelig om behovet skulle oppstå.

Hos Nettlegevakt kan du bestille hjertestarter som er helautomatisk og svært enkel i bruk.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!