hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Glutenintoleranse

Gluteintoleranse er en betegnelse på at man ikke tolererer glutenholdige varer. Det er flere underliggende årsaker til dette.

Glutenintoleranse innebærer at man får plagsomme symptomer i forbindelse med inntak av glutenholdige varer.

Cøliaki

Cøliaki er en sykdom kjennetegnet ved at kroppens egne immunforsvar angriper tarmen. Dette gir ofte symtpomer som magesmerter, oppblåsthet og løs mage. Ubehandlet over tid kan tarmene få redusert evne til å absorbere mat, og mangel på viktige næringsstoffer kan oppstå. Hos barn kan dette vise seg som veksthemming, og hos både voksne og barn kan tretthet være et dominerende symptom.

Glutenallergi

Glutenallergi er et folkelig begrep som ikke har noen spesiell medisinsk forankring. Det vil nok være mer korrekt å angi hveteallergi, som er en tilstand der man kan ha allergier for ulike proteiner som man finner i hvete, deriblant gluten. Symptomer med løs mage, oppblåst mage og evnetuelt ubehag i magen kommer oftest kort tid etter inntak av gluten.

Glutenintoleranse uten Cøliaki eller hveteallergi

Dette er en egen definert tilstand som kalles Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS). Symptomer er svært like Cøliaki og hveteallergi, men begge disse to tilstandene er utelukket - det vil si at undersøkelser vil vise normale prøver når man tester for både Cøliaki og hveteallergi. NCGS er ikke forbundet med redusert opptak av næringsstoffer, og det er ikke vist økt kreftrisiko. Det er ingen markører som sikkert kan si at man har diagnosen, hvilket gjør det utfordrende å diagnostisere tilstanden.

Symptomer på glutenintoleranse

Ubehag relatert til matvarer som inneholder gluten. Dette vil oftest være oppblåsthet, mageknipe, kvalme og/eller diarè. Dersom årsaken er allergi, kan noen få utslett i tillegg.

Utredning ved glutenintoleranse

Dersom man reagerer på glutenholdige varer, vil det være nødvendig med utredning hos lege. Ofte vil legen gjennomføre en undersøkelse av pasienten, og rekvirere blodprøver. Noen ganger kan avføringsprøver også være aktuelt. Dersom det er sterk mistanke om Cøliaki, kan man bli henvist til en magetarm-spesialist for å gjennomføre en gastroskopi. Dette er en kikkertundersøkelse av den første delen av tynntarmen hvor man også tar vevsprøver.

Behandling

Dersom man påviser sykdom som relateres til intoleranse overfor glutenholdige varer, vil behandlingen i stor grad være glutenfri kost. Dersom man har påvist Cøliaki eller mangel på næringsstoffer, vil det ofte være nødvendig med diettveiledning og videre kontroller for å påse at endring i spisevaner har ført til at man får i seg de næringsstoffene man skal.

Kilder:

  1. Catassi C, Elli L, Bonaz B et al. Diagnosis of Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS): The Salerno Experts' Criteria. Nutrients 2015; 7: 4966–77.
  2. Chandra Sekhar Devulapalli. Tidsskriftet - Den Norske Legeforening. Glutenintoleranse uten cøliaki hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi: 10.4045/tidsskr.19.0777.
  3. Helsenorge.no. Cøliaki. Sist oppdatert torsdag 25. februar 2021. Uthentet 24.04.23.
  4. Helsenorge.no. Hveteallergi. Sist oppdatert fredag 12. mars 2021. Uthentet 24.04.23.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!