hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Fraværsattest for videregående skole

Siden 2016 har det vært krav om fraværsattest fra lege for å få gyldig fravær fra undervisning.

Elever har møteplikt til timer på videregående skole, derfor vil fravær bli notert og oppført på vitnemålet. Har man fravær over 10% i et fag kan man risikere å ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fravær må dokumenteres for at dette ikke, eller i mindre grad, skal gå ut over fraværsgrensen. Ved sykdom vil en legeerklæring/fraværsattest fra lege være gyldig dokumentasjon.

Ved dokumentert fravær grunnet sykdom, kan eleven kreve at inntil 10 kalenderdager med dokumentert fravær ikke blir ført på vitnemålet. Dersom man har udokumentert fravær, vil ethvert fravær bli ført på vitnemålet.

Nettlegevakt gjør det nå raskt og enkelt å få tilsendt fraværsattest gjennom enkel bestilling på nett. Du trenger altså ikke å få ytterligere fravær for å få dokumentert fraværet du hadde i utgangspunktet.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Har du andre spørsmål? Chat med oss!