hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Fraværsattest

Her kan du raskt og enkelt bestille fraværsattest til videregående skole og høyere utdanning.

I videregående skole kan fravær over 10 prosent i et fag føre til at man ikke får karakter. Hvis fraværet skyldes sykdom og dette er dokumentert med attest fra lege teller ikke fraværet på kvoten. Våre leger kan hjelpe deg med fraværsattest.

 • Svar på få minutter
 • Pris kr 299,-
 • Attesten gjelder kun akutt og aktuell sykdom fra dagen du tar kontakt
 • Den gis kun for ett par dager
 • Attesten blir sendt til deg som en PDF
 • Vi ringer deg for å verifisere opplysningene du oppgir
 • Hvis vi ikke kan hjelpe deg betaler du ingenting.

Hva vi ikke kan hjelpe med:

 • Tilbakedatering
 • Fravær i forbindelse med eksamen, heldagsprøver eller andre prøver
 • Dersom fravær skyldes kronisk sykdom
 • Behov for fritak ved gymnastikk eller lignende
 • Vi kan ikke skrive fraværsattester på engelsk

For mer informasjon se vår informasjonsside om fraværsattest.