hjerte Nettlegevakt Åpent 07-22

Bruk av antibiotika

Antibiotika bør kun brukes når det er nødvendig.

Per dags dato er det en tilstand som behandles via Nettlegevakt hvor det brukes antibiotika. Det er ukomplisert urinveisinfeksjon.

Diagnosen ukomplisert urinveisinfeksjon er en tilstand som kan diagnostiseres kun ved hjelp av symptomer. Urinprøve er ikke nødvendig. Dette er i henhold til offentlige retningslinjer og forskning som er gjort på vanlig legevakt i Norge.

Spørreskjemaet vi bruker for ukomplisert cystitt er basert på retningslinjene og tilgjengelig forskning.

Et spørsmål som står igjen da er om pasientene som bruker Nettlegevakt for ukomplisert urinveisinfeksjon skiller seg fra pasientene i forskningen som er gjort som danner grunnlag for retningslinjer og i forskningsprosjektet linket til over. For å finne ut av det har vi i Nettlegevakt ringt opp mange hundre pasienter for et intervju som et internt kvalitetsprosjekt for å anslå "troverdigheten" av oppgitte symptomer. Konklusjonen fra dette er at symptomene oppgitt passer veldig godt med det som blir oppgitt gjennom et telefonintervju. Vi har også sammenliknet alder, symptomscore, effekt av behandling, residiv og komplikasjoner med pasienter som blir behandlet ved vanlig legevakt. Dette sammenfaller også godt.

Totalt sett føler vi oss derfor sikre på at pasienten vi diagnostiserer faktisk har ukomplisert urinveisinfeksjon.

Et annet spørsmål er om diagnosen ukomplisert urinveisinfeksjon bør behandles med antibiotika da man vet at tilstanden ofte kan gå over av seg selv. Svaret på dette er at vi forholder oss til offentlige retningslinjer. Foreløpig er antibiotika anbefalt behandling. I fremtiden vil kanskje dette endre seg. Det var lenge håp om at NSAIDs kunne være en effektiv behandling, men nylig forskning har vist at dette ikke er like bra som antibiotika. Dersom retningslinjene endres vil vi selvfølgelig forholde oss til det.

I en slik sammenheng er det også viktig å påse at behandlingen som tilbys faktisk er effektiv. Selv om urinveisinfeksjon ofte er forbigående i løpet av en ukes tid er det for mange en svært plagsom tilstand som kan være svært vanskelig å bare se an. Behandling er ofte raskt effektiv. Dette har stor verdi for den enkelte som blir raskt bedre og som dermed for eksempel unngår fravær fra arbeid o.l. Urinveisinfeksjon er en tilstand som bør tas på alvor.

Har du som leser dette spørsmål eller kommentarer hører vi gjerne fra deg.