hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Bruk av antibiotika

Antibiotika bør kun brukes når det er nødvendig. Digitalisering av helsetjenester må ikke føre til en liberalisering av forskrivning.

Hos Nettlegevakt kan man få resept på antibiotika mot ukomplisert urinveisinfeksjon. Hvordan er det mulig? Bidrar ikke dette til antibiotikaresistens?

Hvordan diagnosen stilles

Diagnosen ukomplisert urinveisinfeksjon er en tilstand som kan diagnostiseres kun ved hjelp av symptomer. Urinprøve er ikke nødvendig. Dette er i henhold til offentlige retningslinjer og diverse forskning, blant annet på Oslo Legevakt, hvor man i lang tid har brukt en skjemabasert konsultasjon ved ukomplisert urinveisinfeksjon.

Denne skjemabaserte konsultasjonen har vi overført til nett siden 2014. Erfaringen med dette er svært god, og vår egen kvalitetskontroll har vist at vi treffer samme pasientgruppe som den som får behandling via skjema på Oslo Legevakt.

Bedre forskrivning

I Norge er det 3 anbefalte antibiotika mot ukomplisert urinveisinfeksjon, henholdsvis Selexid, Trimetoprim og Furadantin. Det er anbefalt alternering av preparater på individ- og gruppenivå. I Norge i dag brukes 60% Selexid, 10% Furadantin og 15% Trimetoprim. Det skrives ut nærmere 15% bredspektret antibiotika (blant annet 7% kinolon (Ciproxin)). Denne forskrivningen er ikke optimal.

Nettlegevakt alternerer helt slavisk mellom de anbefalte antibiotika. Det vil si 33% prosent forskrivning av henholdsvis Selexid, Trimetoprim og Furadantin. Vi bruker ingen bredspektret antibiotika.

Nettlegevakt bruker også slavisk vent-og-se-resept med nøye informasjon om at man kan se an milde plager og at urinveisinfeksjon som oftest går over av seg selv, slik som anbefalt av Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Til sammen mener vi derfor at Nettlegevakt har en mye bedre forskrivningsprofil enn hva som er praksis i Norge i dag, og at vi derfor bidrar til riktigere antibiotikabruk og mindre resistensutvikling.

Ikke behandle?

Et annet spørsmål er om diagnosen ukomplisert urinveisinfeksjon bør behandles med antibiotika. Nettlegevakt forholder seg her til offentlige retningslinjer. Foreløpig er antibiotika anbefalt behandling og hvis dette endrer seg i fremtiden vil vi selvfølgelig følge dette.

Plagsom tilstand

Selv om urinveisinfeksjon ofte er forbigående i løpet av en ukes tid er det for mange en svært plagsom tilstand som medfører betydelige plager. Behandling er ofte raskt effektiv. Dette har stor verdi for den enkelte som blir raskt bedre og dermed unngår fravær fra arbeid o.l. Urinveisinfeksjon er en tilstand som bør tas på alvor.

Har du som leser dette spørsmål eller kommentarer hører vi gjerne fra deg.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!