hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Allergi i luftveier - årsak, symptomer, utredning og behandling

Allergi er når kroppens immunforsvar reagerer unødvendig kraftig på et ellers harmløst kroppsfremmed stoff. De vanligste allergiene er for bjørk- og gresspollen.

Allergi

Allergi er når kroppens egne immunforsvar reagerer på ellers harmløse fremmede stoffer. Dette er typisk pollen, matvarer, medisiner eller andre stoffer. Man kaller dette for en hypersensitiv reaksjon.

Luftveisallergi

Allergi i luftveiene rammer svært mange, og kan være plagsomt. Siden dette er en reaksjon forårsaket av immunsystemet, vil mange symptomer ligne som ved en infeksjon. De vanligste symptomene på allergi i luftveiene er:

  • Kløe og renning fra øyne
  • Tett nese
  • Nysing
  • Generell slitenhet

Symptomene kan variere fra nærmest ingen merkbare plager, til mer omfattende reaksjoner som gir store konsekvenser for den enkelte.

Bestill allergimedisiner raskt og enkelt over nett!

Resept klar på få minutter.
Kun kr 299,-

Bestill allergimedisiner

Sesongallergi

Noen av de vanligste allergiene i Norge er allergi mot gress- og bjørkepollen.

Disse pollen-typene forekommer i faste perioder i løpet av året. Bjørka slipper pollen i løpet av våren, mens gresspollen sirkulerer om sommeren og gir opphav til plager da.

Allergi mot bjørk

Husstøvallergi

Dersom allergi-symptomene ikke kan relateres til sesong, men opptrèr hele året i varierende grad, kan årsaken være allergi mot husstøvmidd. Disse lever av hudavfall hos mennesker, samt soppsporer, og finnes gjerne i senger og sengetøy grunnet gode levevilkår.

Husdyrallergi

I likhet med husstøvallergi, er ikke allergi mot dyr relatert til sesong, men til eksponering av dyret. Alle pelskledde dyr kan gi allergi.

Utredning

Utredning av allergi handler først og fremst om at allergi-symptomer samsvarer med eksponering av allergener, eksempelvis pollen, husstøv eller dyr. Diagnosen kan understøttes av enten en prikktest og/eller blodprøve hos fastlegen, men disse undersøkelsene er ikke et krav for å stille diagnosen.

Blodprøven vil vise om immunsystemet har utviklet antistoffer mot konkrete allergener, men selv om det påvises antistoffer, er det ikke ensbetydende med at man får symptomer ved eksponering for det gitte allrgenet. Nøkkel for god diagnostikk er derfor å kunne relatere konkrete symptomer til konkrete allergener.

Behandling

Unngå å bli eksponert

I første omgang må man forsøke å unngå eksponering av det man er allergisk mot. Denne strategien fungerer oftest best mot husstøv og dyr. For pollenallergi er dette vanskeligere.

Lokalbehandling

Dersom symptomene kommer fra nese og/eller øyne kan man forsøke med henholdsvis nesespray og øyedråper. Kan man rette behandlingen direkte der den oppstår, kan man minimere bivirkinginer til behandling.

Tablettbehandling

Det finnes allergitabletter (antihistaminer) som f.eks. Zyrtec og Aerius som virker i hele kroppen, og kan være til god hjelp med mye symptomer. Dette vil ofte være aktuelt hvis lokalbehandling ikke gir ønsket effekt.

Allergivaksine

Hvis de andre behandlingene ikke fungerer er det mulig med allergivaksinering. Da blir kroppen tilført (tabletter eller injeksjoner) det man er allergisk mot over flere år, og da vil allergien "brenne ut" etterhvert. Dette kan du få hjelp til hos fastlegen.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Nettlegevakt kan hjelpe deg med resept på de vanligste allergi-medisinene raskt og enkelt over nett. Trykk deg videre for å bestille resept, den er vanligvis klar på få minutter.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!