hjerte Nettlegevakt Åpent 07-22

Reseptfornyelse

Dersom du har behov for fornying av resept kan du ordne det raskt og enkelt her.

Vi fornyer ikke alle medisiner, da en del krever oppfølging av fastlege. På neste side kan du søke i listen over medisiner som vi kan fornye.

  • Pris for e-resept er kr 249.
  • Gjennomsnittlig svartid er 5 minutter.
  • Nedre aldersgrense er 16 år.
  • Vi kan ikke fornye resepter på vanedannende medisiner (A og B-preparater).
  • Dette tilbudet er ment som en hjelp til reseptfornyelse når dette av praktiske årsaker er det mest hensiktsmessige. Det erstatter ikke undersøkelse og oppfølging hos fastlege.

For mer informasjon, se vår informasjonsside om reseptfornyelse.