hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Utslett fra flåttbitt

Utslett etter flåttbitt kan være tegn på borrelia. Dette er hva du skal se etter.

Borrelia er en infeksjonssykdom som kommer av bakterien borrelia burgdorferi, og smittes via flåtten. Bakterien oppholder seg i flåttens mage-tarm-system, og det tar 1-2 døgn fra flåtten biter seg fast, til bakterien overføres til mennesket.

Utslett etter flåttbitt

Dersom man er bitt av flått, kan man bli smittet av borrelia. Dette kan gi et karakteristisk utslett som man kaller for erymeta migrans (migrerende erytem - altså migrerende rødme) - og navnet kommer av at utslettet vokser seg gradvis større over tid.

I noen tilfeller får man en lokal hudinfeksjon som består av andre bakterier enn borrelia. Da ses typisk rødme, varme og ømhet omkring stikkstedet, og gir ikke det klassiske utslettet som borrelia gjør.

Flåttbitt gir vanligvis ikke et kløende utslett, og er mest synlig som en rød ring rundt bittsteket som blir større med tiden dersom behandling ikke påbegynnes.

Noen opplever også en hard klump etter flåttbitt akkurat på bittstedet. Det kommer ofte som en reaksjon på bittet og går vanligvis over av seg selv. Dersom klumpen vedvarer over en uke, bør lege kontaktes for vurdering.

Er det nødvendig med blodprøver?

Så sant diagnosen er stilt som erytema migrans, så vil tilstanden bli behandlet med antibiotika, og det er ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser. Dette er kun dersom diagnosen er usikker eller at behandling man har startet med ikke gir ønsket effekt.

Når skal man kontakte lege?

Dersom man er bitt av flått og utvikler utslett i etterkant, skal dette vurderes av lege. Eventuelt dersom man får et utslett som er karakteristisk for flåttbitt, eller at man i det hele tatt er usikker selv på et nyoppstått lokalt utslett.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Nettlegevakt tilbyr vurdering av utslett. Send inn bilde og informasjon inn til våre leger for vurdering. Vi gir deg tilbakemelding om dette ser ut som borrelia og skriver resept på behandling om nødvendig. Følg linken under for videre veiledning.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!