hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Skabb

Skabb er en smittsom sykdom av midden Sarcoptes scabiei. Den angriper huden, oftest fra smitte fra en annen person ved fysisk kroppskontakt. Det vanligste symptomet er kraftig kløe, spesielt på nattestid. Det finnes behandling både med krem og tabletter.

Hudsykdommer og behandling

Skabb er en liten åtte-benet midd som måler ca 0.4 x 0.3 mm. Etter parring, graver hunmidden seg inn i det øverste hudlaget og lager små ganger. Her legger hun egg. Etter få dager klekker eggene, og deretter utvikler disse seg videre til nye midd.

Hvordan overføres skabb til en person?

Smitte av skabb skjer primært fra et menneske til et annet ved tett hudkontakt over flere minutter. Oftest ses dette hos familiemedlemmer eller ved seksuell kontakt. Smitte fra håndklær, sengetøy etc. er sjelden, men kan forekomme.

Kan dyr smitte mennesker med skabb?

Nei, den type skabb som finnes hos andre dyr, kan smittes til mennesket, men overlever ikke. Derfor sier man i praksis at skabb ikke kan smittes fra dyr til mennesker.

Hvor lang tid tar det fra smitte til symptomer?

Første gang man blir smittet av skabb går det ca 3-6 uker fra man er smittet til man får symptomer som kløe. Hvis man er smittet tidligere, kan det kun gå få dager.

Symptomer

Kraftig kløe, spesielt på nattestid, er klassisk.

Midden angriper oftest hudfolder, og ses typsik mellom fingre eller tær, ved håndleddene, under armene eller underlivet. Her kan man noen ganger se de små gangene som midden lager. De er små millimeter i størrelse.

Noen utvikler også et utslett på kroppen som er rødt og prikkete. Selve utslettet, og kløen i seg selv, er en immunreaksjon på midden.

Behandling

Førstevalg er Permetrin (Nix®) eller Benzylbenzoat NAF liniment;

  • Smør hele kroppen inn
  • Skyll det av i dusj etter 24 timer
  • Gjenta samme prosess etter 7 dager

Det kan gå 3-4 uker etter behandling før kløen er borte

Dersom førstevalgsbehandling ikke har ført til bedring, kan man forsøke tabletter Ivermektin (Scatol®) som skal ha minst like god effekt som Permetrin. Disse tablettene er reseptbelagte.

Skal flere behandles?

Ja, dersom en person blir behandles for skabb, må alle i samme husholdning og eventuelle seksualpartnere også behandles på samme måte.

Oppfølging

Etter ferdig behandling er det ikke behov for videre kontroller. Kontakt til lege dersom symptomene kommer tilbake.

Forebygging

Midden vil dø etter 2-4 døgn uten kontakt med hud. Det er anbefalt at sengetøy, håndklær og klær som har hatt kontakt med huden, vaskes på 60 grader.

Kilder:

  1. UpToDate. Scabies: Epidemiology, clinical features, and diagnosis. Literature review current through: May 2022. | This topic last updated: May 24, 2022. Uthentet: 13.06.2022.
  2. Legevakthåndboken. Skabb. Uthentet: 13.06.2022.
  3. NEL. Skabb. Sist oppdatert: 13. des. 2021. Uthentet: 13.06.2022.
  4. Emetodebok for seksuell helse. Skabb. Uthentet: 13.06.2022.
  5. NEL. Skabb - framgangsmåte for innsmøring. Sist oppdatert: 13. okt. 2021. Publisert: 29. okt. 2020. Uthentet: 03.10.22.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!